Gå direkt till Nyheten (Oförändrad skatt föreslås)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 26 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Oförändrad skatt föreslås

Publicerad onsdag, 31 oktober 2018, 17:07 av Björn Smitterberg

nyasedlarPå onsdagen har kommunstyrelsen behandlat såväl investeringar som drift under 2019 – och det finns ett i stort sett enigt beslut; Skattesatsen ändras inge. Den är 21,26 procent per beskattad hundralapp. 

(Till skattesatsen kommer regionskatt, begravningsavgift och förstås statlig skatt samt kyrkoskatt för flera).

Lidköpingsnytt har tidigare berättat om investeringar som väntas och det råder enighet om detta. Inte heller väntas några förändringar som innebär något för anställda

Men vid mötet i dag föredrog Sverigedemokraterna ett eget budgetförslag – även det har Lidköpingsnytt föredragit. SD röstade inte på något annat förslag än det egna.

Moderaterna och Liberalerna i Lidköping fortsätter sitt samarbete – kanske som Nya Alliansen – ny när Kristdemokraterna och Centern flyttat över till Miljöpartiet och Socialdemokraterna och driver Nya Majoriteten. Lite kitsligt blev det förstås när Moderaterna och Liberalerna föredrog en elva punkter lång lista man ville ha beslutade – bl a med punkter som Kd och C talat för i valrörelsen.

En del av de frågor som togs upp finns med i det samarbetsmanifest som Nya Majoriteten presenterat och därför ansåg Jonas Sundström, kommunalrådet (S), att oppositionen slår in öppna dörrar.

Socialdemokraterna i kommunstyrelsen röstade emot alla förslag från M och L. V röstade för några och emot andra. SD röstade inte alls, utan hänvisade till de egna förslagen.

Av de elva punkterna så beslutades:

– Att en förändring införs gällande kost på så sätt att närodlat blir ett mål i stället för ekologiskt. (Här blev beslutet lite annorlunda än förslaget – för det bestämdes att närodlat och ekoodlat inte ska ställas mot varandra. Men en miljon avsätts för att öka möjligheterna för kostinköparna att handla mer nära.)

– En ny process införs så det blir lättare för politikerna att  följa beslutsprocessen när det gäller motioner. Här har – bl a från Liberalt håll – klagats på att det finns beslut som inte genomförs.

– En strategi ska utarbetas för att Lidköpings kommun ska följa de nationella mål som finns gällande barngruppers storlek i förskolan.

Flera förslag avslogs. Bl a fick oppositionen inte stöd för att avveckla samarbetet med handel i begreppet Fairtrade. Vidare avslogs ett förslag som skulle innebära att föreningar inte skall få bidrag om de har en verksamhet som konkurrerar med näringslivet.

Vidare avslogs ett förslag att utreda i vilken grad kommunen konkurrerar med näringslivet.

Jonas Sundström påpekade att även om del förslag röstades ned så finns en hel del av förslagen redan på den politiska agendan för att utreda.