Gå direkt till Nyheten (Delegation bildas för Vänern och Göta Älv
Ska stå för tappningsstrategi)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 11 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Delegation bildas för Vänern och Göta Älv
Ska stå för tappningsstrategi

Publicerad torsdag, 18 oktober 2018, 15:25 av Redaktionen

genre_vanerfartyg_lop

Det finns nu ett gemensamt förslag att skapa en delegation för att skapa samsyn mellan olika aktörer när det gäller Vänerns nivå.
Ett möte har hållits mellan länsledningarna från Värmland och Västra Götaland tillsammans med representanter från styrelsen för Vänersamarbetet för att diskutera situationen kring Vänerns vattennivåer.

Syftet med mötet var att få en samsyn kring nuläget och ta beslut kring gemensamma åtgärder för att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Det beslutades att en Vänerdelegation ska inrättas innan årets slut och samordnas av båda Länsstyrelserna.

Vänerdelegationen ska samordna aktörer kring Vänern och Göta älv för att få till stånd en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern som tar tillvara både naturvärden och samhällsintressen. Den ska också bidra till kunskap om och samordning av planerade och kommande projekt i Vänern, Göta älv och Göteborg som har tydliga kopplingar till vattenreglering, t ex nya slussar i Göta älv, skredsäkring av Göta älv, dammsäkerhetshöjande åtgärder i Lilla Edet och Vargön och översvämningsskydd i Göteborg.

– Från Länsstyrelsen i Västra Götaland har vi i flera år verkat för att få till stånd en nationell samordning av intressena runt Vänern och Göta älv. Bildandet av Vänerdelegationen i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, berörda kommuner och aktörer blir ett angeläget och nödvändigt steg för att lösa upp situationen med nivåregleringen i Vänern och inte minst flödesregleringen i Göta älv, säger landshövding i Västra Götaland Anders Danielsson.

Delegationen får rollen som samverkansgrupp som även samarbetar med och har kontinuerlig dialog med Göta älv-delegationen och övriga berörda myndigheter.

Arbetssättet i Vänerdelegationen ska vara sektorsövergripande och genomsyras av helhetsperspektiv och samråd för en långsiktig lösning av Vänerns vattenreglering.

– Bildandet av Vänerdelegationen ser jag som en mycket positiv milstolpe i arbetet för en hållbar utveckling av vänermiljön. Vänern fyller en viktig funktion ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv. Det handlar om att tillgodose och verka för en långsiktig utveckling av naturen i och kring Vänern, för näringslivet, människor som bor och verkar i området, för turism och besöksnäring, säger landshövding i Värmland Kenneth Johansson.

Vänerdelegationens första uppgift blir att genomföra en genomlysning av vattendomen för Vänern. Det  ska utredas hur en säker och naturanpassad tappningsstrategi för Vänern kan utformas så att den tar hänsyn till alla natur- och samhällsintressen, baserat på tidigare kunskapsunderlag.

En del av utredningen bör också innehålla frågan kring om tillräckliga förändringar kan göras inom ramen för den nuvarande vattendom eller om man måste förbereda för en eventuell ny vattendom.

– Det är väldigt positivt för hela Vänerregionens framtid att vi har kunnat enas om nästa steg och ta ett gemensamt ansvar för att hitta en hållbar lösning, säger Bjarne Olsson, ordförande för Vänersamarbetet

På mötet lyftes även vikten av både en regional och en nationell samordning, där Vänerdelegationen bör ha en tydlig roll. Det beslutades att så snart berörda ministrar är tillsatta, ska Vänerdelegationen uppvakta dessa med krav på nationellt stöd och samordning av insatser och projekt som har koppling till regleringen av Vänern.

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades hösten 2015. Dess medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle. I Västra Götaland: Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg, Åmål. Föreningen stöds även av Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

– Pressmeddelande från länsstyrelserna och Vänersamarbetet.