Gå direkt till Nyheten (Regeringsbeslut i dag)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringsbeslut i dag

Publicerad torsdag, 11 oktober 2018, 12:21 av Redaktionen

regeringen-ikon

Det är torsdag och regeringen sammanträder och beslutar – här i korthet.
Sidan uppdateras efter hand – senast 14,32

Källa: Regeringskansliet

Regeringen beslutar om stöd till Globala miljöfonden

Regeringen fattar idag beslut om att bidra med drygt två miljarder kronor till den sjunde påfyllnaden av den Globala miljöfonden (GEF 7). Sverige ökar därmed sitt bidrag till fonden med drygt 50 % för perioden 2018–2022 jämfört med perioden 2014–2018. Därmed är Sverige den sjätte största givaren totalt samt största givare per capita. Totalt uppgick påfyllnaden till 34 miljarder kronor (4,1 miljarder USD). Beslutet ligger i linje med vad regeringen tidigare aviserat i BP18.

Stödet till den Globala miljöfonden förväntas bidra till en fördubbling av de globala utsläppsminskningarna. Beslutet innebär att Sverige fortsätter att vara en ledande röst i det globala miljö- och klimatarbetet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.
Den överenskomna resursförstärkningen för GEF 7 under nästa fyraårsperiod (2018–2022) förväntas kunna bidra till:
• dubbelt så stora utsläppsminskningar
• att närmare 50 % mer mark och vattennära miljöer förvaltas bättre
• att mer än 100 000 ton av långlivade organiska föreningar
• kvicksilver och andra farliga kemikalier fasas ut
• att nästan fyra miljoner ton av världens överutnyttjade fiskebestånd rör sig mot mer hållbara nivåer.

– – – –
Regeringen höjer anslagskrediten för arbetslöshetsersättningen

Regeringen har beslutat att höja anslagskrediten för Arbetsförmedlingen i syfte att kunna hantera ökade kostnader för arbetslöshetsersättningen.

Regeringen har beslutat att höja anslagskrediten till 10 procent och att Arbetsförmedlingen får disponera 2,2 mdkr i form av medgivet överskridande under 2018 för medel som avser utgifter för arbetslöshetsersättningen.

Orsaken till beslutet är att utgifterna för arbetslöshetsersättningen är högre än vad som beräknades vid budgetpropositionen 2018. Skillnaden förklaras av att en högre andel av de arbetslösa är berättigade till arbetslöshetsersättning och att arbetslösheten inte har minskat så mycket som regeringen bedömde förra hösten. En högre andel av ersättningstagarna får också inkomstrelaterad ersättning.
Inför beslutet har regeringen informerat företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

– – – –

3 kommentarer på “Regeringsbeslut i dag”

 1. Jan Johansson skriver:

  Har vi någon regering för tillfället????

 2. Björn Smitterberg skriver:

  Självklart. Ända till ny utses.

 3. RGR skriver:

  Det har varit fantastiskt roligt att de senaste dagarna se moderaters och SD:ares chock och bestörtning över att det inte finns någon lag som säger att liberaler MÅSTE gå emot sina väljare och stödja en konservativ regering med SD-stöd.

  Jag är själv förvånad att C och L hade ryggrad nog att gå emot sina allianskompisar. Ibland blir man positivt överraskad.

Kommentarerna är stängda