Gå direkt till Nyheten (Bygglov – rapport från dagens nämndmöte)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 17 juni 2019
  1. Dagens namn:
  2. Torborg och Torvald
  3. I morgon:
  4. Björn och Bjarne

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Bygglov – rapport från dagens nämndmöte

Publicerad onsdag, 10 oktober 2018, 14:05 av Björn Smitterberg

margretelund2018
Ungdomshemmet vid Margretelund får byggas ut. I dag gav Miljö- och byggnämnden (MBN) bygglov för en omfattande utbyggnad.
Det är Anna-Lisa Lidbecks stiftelse som bygger åt SiS – Statens institutionsstyrelse.
Vissa byggnader rivs men i stället skapas nya lokaler för skola, idrott och boende.

Lidkopingsnytt har tidigare beskrivit ansökan om bygglov – klicka

Nämnden gav i dag klartecken för två nya villor i Furuhällsområdet.

Området är sedan tidigarebebyggt, men två tomter står kvar obebyggda och de vill nu ägaren kunna uppföra villor på. Grannar har haft synpunkter så det ursprungliga förslaget har ändrats avsevärt och nu har politiker, markägare och en granne mötts på plats och kommit överens. Fastigheten heter Nasenborg 1:9

Bland villkoren är att allmänhetens tillgång till en gångväg inte begränsas. Gångvägen går till stranden.

Även i Tådene kan en ny villa byggas. Även här gavs nämligen positivt förhandsbesked på mark som avstyckas från en åker med beteckningen Tådene-Torp 2:1.

Jordbruksmark kommer även att användas för en villa på Sal 2:4 i Gösslunda, invid ett f d mejeri. Det är en lucka i bebyggelsen som utnyttjas.

Ett nytt rött hus kan det bli på tomtmark nära Råda kyrka – fast på andra sidan vägen. Sökande ville egentligen ha ett vitt hus – men efter förslag från bygglovstjänstemän har det ändrats till rött. Fastigheten heter Råda 19:2.

Nära 23.000 kronor får Trafikverket betala i avgift för att utbyggnaden av perrong vid tågets hållplats vid Framnäs påbörjades innan alla tillstånd var klara.

En byggnad som använts i äldreomsorgen kommer i fortsättningen att kunna användas för förskoleverksamhet. Det är beslutat av MBN.

Bygglov gavs för en ny villa i Mellby, invid Kornberget och Stenbacken. Fastigheten heter Mellby 6:16. En granne som äger mark intill har haft invändningar, men itne tillräckliga för att stoppa bygglovet i dag.

Lidköpings kommun, enheten Park Gata, fick tillstånd för miljöfarlig verksamhet – det handlar om lagring av rena jordmassor på Kartåsenområdet.