Gå direkt till Nyheten (Investeringsvågen fortsätter under tio år
Samhällsbyggnadsnämnden vill satsa över halv miljard)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 27 november 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Investeringsvågen fortsätter under tio år
Samhällsbyggnadsnämnden vill satsa över halv miljard

Publicerad tisdag, 09 oktober 2018, 15:11 av Björn Smitterberg

nyasedlar

I perspektivet de närmaste tio åren vill Samhällsbyggnadsnämndens politiker ha över en halv miljard för att klara underhåll och investeringar.

Satsningen på Rörstrandsbron har nämnts i annan artikel i dag.

Här är andra satsningar. Det handlar om en redovisning ofta av beräknade kostnader och flera gäller över ett antal år. En del är också reinvesteringar – exempelvis tas det årligen upp 3 miljoner kronor för förnyelse av maskinparken.

Det här är ingen budget i vanlig mening utan en slags syn på vad man kan förvänta sig. Varje del kommer årligen att brytas ned till enskilda beslut.

Upprustning av badplatser: 0,2 miljoner kronor (mkr) per år.
Lekplatser: 31,542 mkr under sex år.
Renovering av mur Villa Giacomina: 1,3 mkr (2020)
Tennisplatser, renovering eller omgestaltning till annat: 0,8 mkr.
Ny belysning av Karåsens motionsspår: 0,6 mkr.
Utveckling av Stadskärnan: 18 mkr under flera år, med möjlighet till fortsättning.
Utökad belysning: 0,4 mkr.
Planering av ombyggnad av nuvarande 44:an Filsbäck-Skararondellen 0,5 miljoner.
Investeringar i nya bostadsområden 150 mkr sammanlagt tio år.
För gatuarbeten och rondeller m m avsätts 50 miljoner kronor.

Bl a förbereds en ombyggnad av korsningen mellan nuvarande 44:an och in på Kartåsens verksamhetsområde. Det kan bli rondell, men andra lösningar kan bli aktuella. Klart är dock att gång- och cykeltunneln byggs, att gamla järnvägsbanken blir nu ut- och infart främst för tung trafik, samt att Wennerbergsvägens utfart åter öppnas för trafik mot Filsbäck.