Gå direkt till Nyheten (Förslag om solceller till kyrkomötet
Om kungliga slottet får bör kyrkor få!)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Förslag om solceller till kyrkomötet
Om kungliga slottet får bör kyrkor få!

Publicerad torsdag, 27 september 2018, 12:13 av Redaktionen

kyrko-nämdö2018Det måste bli lättare att sätta solceller på kyrktak.
Det är ett av de elva förslag från Skara stift som kyrkomötet ska behandla. Stiftets ombud har också skrivit motioner om allt från kollekter till begravningsväsendet.Nästa vecka samlas kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ.

Flitigaste motionären av de 14 ombuden från stiftet är Leif Nordlander, Vara. Han har satt sitt namn under sju förslag. Tre av dem är helt hans egna, i de övriga fyra har han samarbetat med andra om motionsskrivandet.

Två av Leif Nordlanders egna motioner gäller kyrkobyggnader.
I den ena av dem vill han vidga användningsområdet för kyrkounderhållsbidraget. Det är ett bidrag av kyrkans egna pengar som går till ekonomiskt svaga församlingar. Bidraget får inte användas för att ge lokaler nya användningsområden, exempelvis flytta in församlingshemmet i kyrkan. Detta vill Leif Nordlander ändra på.

Han vill också att det ska bli lättare att sätta upp solceller på kyrktak.
Kyrkan får ofta nej av olika myndigheter, med hänvisning till att kyrkorna är unika byggnader.
– Men får kungen sätta solceller på Stockholms slott, borde det gå att göra samma sak på våra kyrkor, menar han.

Leif Nordlander står också bakom två motioner som rör det minskande antalet gudstjänstbesökare. I den ena föreslår han tillsammans med två andra motionärer att det tillsätts en kriskommission för gudstjänstlivet.

I den andra föreslår motionärerna att det ska finnas möjlighet till nystart där församlingarnas verksamhet avstannat.

I övrigt finns Leif Nordlanders namn under en egen motion om utveckling av missionsarbetet i Tanzania, samt under motioner om inrättande av ett ekumeniskt råd för medicinskt-etiska frågor, och om ökat antal församlingskollekter.

Lisa Gerenmark, Falköping är medmotionär i tre fall. Den ena motionen föreslår att Svenska Kyrkans Unga ska få status som kyrkans officiella barn- och ungdomsorganisation.

En annan motion tar upp frågan om det som kallas det allmänna prästadömet, vilket förenklat uttryckt kan sägas handla om lekmännens ställning i församlingen. Här menar motionärerna att det behövs en praktisk-teologisk utredning, eftersom man ser en tendens till en allt mer präststyrd kyrka.

Den tredje motionen med Lisa Gerenmark som undertecknare handlar om kyrkomötets beslutsfattande. Här vill motionärerna pröva ett förfarande med konsensus, det vill säga gemensamt beslutsfattande där man inte är ”för eller emot”.

Begravningsväsendet

Jörgen Åkesson, Borås är den tredje ledamoten som deltagit i motionsskrivandet. Han finns med bakom en motion om begravningsväsendet.

Motionärerna menar att Svenska kyrkan noggrant bör pröva sin roll på detta område, inte minst med tanke på alla de förändringar som skett i samhället under 2000-talet.

Kyrkomötet samlas två gånger under hösten.
Första gången är 2-5 oktober då man går igenom motioner och skrivelser som kommit in.
Sedan möts man igen 19-21 november, och då fattas alla beslut.
Samlingarna sker i Uppsala.

Sven-Erik Falk