Gå direkt till Nyheten (40 miljoner till stiftets kyrkor)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 10 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

40 miljoner till stiftets kyrkor

Publicerad tisdag, 11 september 2018, 12:02 av Redaktionen

bildfrv7-retta-gillstadDrygt 40 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år.
Gillstads kyrka ska repareras – arkivbild.De pengar som nu fördelats gäller projekt som ska genomföras 2019. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Till de kyrkor som får mest hör Mariestads domkyrka, men också kyrkorna i Södra Kedum, Gökhem och Seglora får miljonbelopp.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet.

Men alla pastorat har heller inte råd med vård och underhåll av de 428 kyrkor och kapell som finns i Skara stift. Därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

– Vi får in många ansökningar varje år. Men inför årets fördelning minskade faktiskt antalet ansökningar, säger stiftsantikvarie Inga-Kajsa Christensson.

Någon tydlig förklaring till detta finns inte. Behoven har knappast minskat. Däremot arbetar Svenska kyrkan med en stor inventering av samtliga fastigheter. Denna ska leda fram till skötselplaner för hela fastighetsbeståndet. Detta kan göra att pastoraten avvaktar med stora renoveringar tills man ser det samlade behovet.

Ser man till hur bidragen fördelas så har Skara stift liksom tidigare år satsat på förebyggande åtgärder. Dit hör branskydd, klimatstyrning och utvändiga renoveringsarbeten så att tak och fasader inte spricker eller får fuktskador.

På flera håll finns också kyrktorn och tak som behöver lagas. Där kan det röra sig om ganska stora belopp för att fullfölja arbetena. Däremot ges numera inga pengar till åtgärder på kyrkogårdar. Tidigare har stiftet kunna ge bidrag för att bevara särskilt värdefulla miljöer på gamla kyrkogårdar. Nu har reglerna ändrats och sådana åtgärder ska i stället bekostas via begravningsavgiften.

Mest pengar nästa år går till Södra Kedums kyrka på Varaslätten. Den får drygt 4,1 miljoner kronor till renovering av tornet och torntaket. Även Acklinga kyrka utanför Tidaholm behöver renovera tornet och får 2,9 miljoner.

Några stora renoveringar av fönster får också sjusiffriga bidrag. Mariestads domkyrka får ta emot nära 2 miljoner kronor till detta ändamål. Här rör det sig om ett mångårigt arbete som går i på sin tredje etapp. Gullereds kyrka utanför Ulricehamn får 1,2 miljoner för att renovera blyinfattade fönster.

Andra kyrkor som får miljonbidrag är Seglora 2,4 miljoner kronor, Skallmeja 2,2 miljoner kronor, Gökhem 1,8 miljoner kronor, Våmb 1,4 miljoner kronor och S:t Olofs kyrka, Falköping 1,2 miljoner kronor.

Strö kyrka får 120.000 till utredning
Sunnersbergs kyrka får 150.000 till tjärning av tornspira
Gösslunda kyrka får 75.000 till tjärning av torn
Hovby kyrka får 630.000 kronor till konservering av takmålningar
Saleby kyrka får 190.000 kronr till fasadrengörning och omfogning.
Tuns kyrka får 719.000 kronor till invändig målning
Karaby kyrka får 75.000 till tjärning av tornspira
Lavads kyrka får 34.000 till tjärning av klockstapel
Söne kyrka får 61.000 till tjärning av tornspira
Södra Kållands pastorat får till åtta kyrkor 750.000 till klimatstyrning
Södra Kållands pastorat får till sex kyrkor 89.000 till vårdplan av textilier
Gillstads kyrka får 953.000 till nytt spåntak och tjärning av torn.

Obs – det handlar om bidrag till arbeten, den totala kostnaden för pastorat och församlingar kan vara högre.

Sven-Erik Falk, Skara Stift

 

 

Faktaruta: Två olika bidrag

De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är egentligen två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör.

Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2019 är summan knappt 26 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka tio miljoner mindre än i fjol.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av omfördelningen från rika till fattiga pastorat.

Det ges till pastorat med sämre ekonomi för att deras kyrkor inte ska riskera att förfalla. Detta bidrag uppgår till nära 15 miljoner kronor.