Gå direkt till Nyheten (Debatt: Om jägare, jakt och sportskytte)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Om jägare, jakt och sportskytte

Publicerad onsdag, 05 september 2018, 13:28 av Insändare

parti-moderatModerate riksdagsledamoten Sten Bergheden i Mariestad frågar i en debattartikel skriven tillsammans med partiledaren Ulf Kristersson om de nya vapendirektiv som väntas antas i Sverige.

Jägare, jakt och sportskytte

Jaktfrågan är viktig i valet på söndag. Moderaterna vill se till att laglydiga jägare och sportskyttar inte drabbas av onödiga försämringar när EU:s vapendirektiv ska införlivas i svensk lag. För att underlätta för jakt, viltvård och sportskytte behövs istället en översyn av vapenlagstiftningen.

I Sverige är det bara laglydiga personer som kan inneha lagliga vapen. Och så ska det fortsätta vara. Såväl jägare som sportskyttar genomgår en mycket omfattande utbildning och en prövning om du är lämplig som vapenägare. Den som får möjlighet och väljer att införskaffa vapen kontrolleras därefter dagligen genom sitt personnummer, och om man begår brott återkallas vapnet eller vapnen omedelbart. Sverige ställer också hårda krav på säker vapenförvaring.

Det svenska regelverket fungerar mycket väl, och jämfört med andra EU-länder är vår lagstiftning strikt. När EU:s nya vapendirektiv ska implementeras kommer många av våra europeiska grannar att behöva skärpa sina regler, medan vi i Sverige redan uppfyller lejonparten av direktivets krav. Därför kommer Moderaterna arbeta hårt för att Sveriges jägare, sportskyttar samt vapensamlare och vapenhandlare inte drabbas av några onödiga försämringar till följd av direktivet. Vi säger blankt nej till alla former av överimplementering när direktivet ska införlivas i svensk lag – och vi kommer begära undantag om det blir nödvändigt.

Dessutom vill Moderaterna göra en fullständig översyn av vapenlagstiftningen i syfte att underlätta för våra laglydiga jägare och sportskyttar. Det handlar till exempel om möjligheten att utöka vapengarderoben, att förvara vapen på annan plats och att byta vapen inom vapengarderoben direkt över disk hos godkända vapenhandlare. Vi vill också se över lydelsen ”synnerliga skäl” i lagstiftningen och se  över femårslicenserna, samt ta bort tillståndskravet för ljuddämpare och erkänna EU:s vapenpass. För att minska handläggningstiderna för vapenlicenser har vi presenterat en särskild satsning om fem miljoner kronor till Polismyndigheten.

Även vad gäller reglerna avseende jakt finns väsentliga förbättringsområden. Främst krävs en översyn av viltdelegationerna. Vi kommer också att inrätta en ny viltmyndighet – en fråga som den här regeringen lagt på hyllan trots upprepade krav från riksdagen på att en sådan myndighet ska etableras.

Vildsvinsjakten måste öka och underlättas för att kontrollera antalet vildsvin och hålla det på rimliga nivåer. Moderaterna vill införa ett system för trikinkontroller som liknar det i Tyskland för att underlätta försäljning av vildsvinskött. Vi behöver också titta närmare på vilka ytterligare tekniska hjälpmedel som kan var nödvändiga för att förenkla vildsvinsjakten i Sverige.

Vi tänker fortsätta värna jägarna, sportskyttarna och jakten i Sverige. Detta är några viktiga delar i det arbetet.

Ulf Kristersson (M) Partiledare

Sten Bergheden (M)Landsbygdspolitisk talesperson Riksdagsledamot Skaraborg