Gå direkt till Nyheten (Debatt: Barnens uppväxt är allas angelägenhet)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 28 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Barnens uppväxt är allas angelägenhet

Publicerad onsdag, 05 september 2018, 15:20 av Insändare

kristdemokraterkdlogga– Minskningen av barngrupperna i förskolorna måste få kosta!
Det skriver kristdemokraten Maria Edström i en debattartikel där det sägs att kommunfullmäktiges beslut inte har genomförts när det gäller barngrupperna.
– Fler än 900 Lidköpingsbarn går i grupper med över 19 barn per grupp.

Nästan hälften av barnen i Lidköpings förskola går i en barngrupp med 19 eller fler barn. Socialdemokraterna fattade beslut (majoriteten) vid årsskiftet 2017-18 att skjuta på minskningen av antal barn per barngrupp på grund av den ekonomiska situationen i kommunen.

Barnens uppväxt är allas vår angelägenhet!

Eller som det afrikanska ordspråket säger: ”IInachuka kijiji ili kumlet mtoto” fritt översatt ”det krävs en hel by att uppfostra ett barn”.

I Lidköping är cirka 2.000 barn inskrivna i kommunens förskoleverksamhet och fler än 900 barn i Lidköping går i barngrupper med fler än 19 barn per grupp. Skolverkets rekommendation för barngruppers storlek är 6-12 barn per barngrupp för barn mellan 1 och 3 år, och 9-15 barn per barngrupp för barn mellan 4-5 år.

Det är inte rimligt med så stora barngrupper som förskolan i Lidköpings kommun har. Det är framför allt två skäl till det:

  1. Situationen för kommunens förskolelärare och barnskötare med tanke på arbetsmiljön, belastningen och möjligheten att utöva sin profession på ett tillfredsställande sätt. Vi måste ta förskoleupproret på allvar.
  2. Vi måste också ta ansvar och tillgodose barnens behov. Barnen som inte alltid själva kan tala för sin sak och sätta ord på det som inte upplevs bra. Vi vet att den psykiska ohälsan hos unga ökat och att många barn upplever stress och press när de börjar i skolan. Man kan fundera över om barns känsliga hjärnor kan påverkas negativt av stora barngrupper och för många intryck, där de inte har möjlighet att dra sig undan till lugn och ro.

Kristdemokraterna har i flera mandatperioder försökt verka för att minska barngruppernas storlek i Lidköpings kommun. I Alliansen har vi i barn- och skolfrågor samarbetat och där har denna hjärtefråga för Kristdemokraterna prioriterats.

Det är dags att vidta åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan i Lidköpings kommun, det måste få kosta.

Menar vi politiker allvar eller är det vi säger bara ord?

Jag fick Socialdemokraternas utskick i posten föregående vecka. Där står att man vill ge barnen de bästa förutsättningarna och att man vill fortsätta med tidiga insatser för att stödja personlig utveckling. Min gamla mormor hade sagt ”pyttsan” till det.

Varför då?
Jo, bland annat därför att barngruppernas storlek inte har minskat på hela mandatperioden, även om det ser ut så i teorin. Socialdemokraterna drev dessutom igenom beslutet att skjuta på att minska barngruppernas storlek strax efter årsskiftet 2017-18. Skälet var den ekonomiska situationen i kommunen. Detta trots att Kommunfullmäktige beslutat att barngrupperna ska minskas.

Kristdemokraterna anser att det är orimligt att utsätta små barn för den situationen. Vi värnar de anställdas arbetsmiljö, vilket även bör beaktas med tanke på förskolans barngrupper.

Det är för oss självklart att Skolverkets rekommendationer för barngruppernas storlek ska följas. I Lidköpings kommun har vi en stor utmaning i att minska barngrupperna. Kristdemokraterna vill fortsätta arbeta i den riktningen, i motsats till Socialdemokraterna som skjutit på det på grund av kommunens ekonomi och andra prioriteringar.

Det är dags att prioritera åtgärder för att minska barngruppernas storlek i förskolan i Lidköpings kommun, det måste få kosta!

Det skulle vara intressant att få veta hur Socialdemokraterna får ihop sina vackra ord med sina prioriteringar och beslut. Utifrån mitt perspektiv är det vackra ord men handling tvärt emot i denna frågan.

Maria Edström.
Kristdemokraterna