Gå direkt till Nyheten (Debatt: Bilar tränger bort bostäder från centrum)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Bilar tränger bort bostäder från centrum

Publicerad torsdag, 30 augusti 2018, 17:30 av Insändare

genre-centerlogoTrafikfrågor i Lidköping kan – enöigt två centerpartister – delvis lösas med hjälp av bilpooler.

Klimatsmartare val för Lidköping

Vi har nog alla läst eller för den delen upplevt att trafiken i Lidköping ökar kontinuerligt. Det stoppar upp och korkar igen på flera ställen. Detta är ingen tillfällighet som vare sig beror Big Powermeet eller för den delen sommarens väder.

Antalet registrerade bilar i Lidköpings kommun ökar istället stadigt. Sedan 70-talet har bilinnehavet ökat med nära 60 procent. Bilinnehavet är betydligt högre i Lidköping jämfört med länet och riket (20% högre). Och de sista 15 åren har siffran accelererat! Detta samtidigt som cykeltrafiken minskat stadigt det senaste 20 åren.

Då Lidköping får en allt större bilpark så växer även behovet av parkeringsplatser. Idag har man enligt kommunen 2.400 bilparkeringar i centrum. Med fortsatt tillväxt av antalet bilar ökar behoven och ytor som krävs tränger därmed undan annan bebyggelse eller grönområden.

En förklaring till det ökade bilåkande kan ju naturligtvis bero på en levande landsbygd och att vi därigenom har ett stort behov av bil. Men enligt kommunens egna siffror är det dryga 60% som tar bilen trots att det rör sig om kortare resor.

Centerpartiet vill se en om omställning som förenar klimatsmarta val med lösningar i folks vardag, d v s att stimulera med morot och inte piska. En del är att ställa om till en mer miljövänlig bilpark som är fossiloberoende på sikt och då är det viktigt att stötta elbilsutveckling genom att se till att antalet laddstolpar i kommunen ökar.

I omställningen behöver vi vidare omvandla en del av de korta resor som idag utförs slentrianmässigt med bil och som både börjar och slutar i centrum!
Detta kan ske på olika sätt:
– Underlätta för resandet med buss, genom förbättrad tillgänglighet och turtäthet.
– Förbättrad cykelvänlighet
– Underlätta för att kunna dela på bilen med s.k. bilpool, detta då den största klimatnyttan görs då en bil inte ens behövt produceras!

En bilpool som kan drivas av en näringsidkare, privatperson eller att vi bättre nyttjar kommunens egna bilar som idag står ”snyggt” parkerade under helgerna.

I de städer i Sverige som redan har utbyggd bilpool har detta lett till en rad positiva effekter:
–  Varje bilpoolsbil har ersatt i snitt 5 privatbilar vilket i sin tur lett till ett kraftigt minskat behov av parkeringsplatser och trafik
– Förändring av antalet körda mil och därigenom minskat CO2 utsläpp
– Bilar i ett bildelningskollektiv är ofta modernare med lägre utsläppshalter
– Det reducerade antalet bilar bidrar till minskningar i trängsel samt buller i stadsmiljön

Nu finns det olika aktörer redan idag som tillhandahåller dessa tjänster. Men utav dem har en av de större för närvarande dragit in alla sina bilar p g a för svagt intresse!
Tar man hänsyn till kommunens bästa enligt Centerpartiet.se/lidkoping ovan borde det inte vara ett svagt intresse. Om så är fallet har då kommunen stöttat dessa näringsidkare och upplåtit parkeringsplatser i ett centralt läge?
Har man på annat sätt stöttat en sådan etablering?

I debatten diskuteras återkommande behov av ytterligare parkeringsplatser, men det hörs mycket lite om vi faktiskt tränger undan den stadsbebyggelse som vi vill se; grönområden, sjönära boenden och ett levande torg!
Hänsyn kommer behöva tas till denna fråga då nya Hamnstaden som vi ställer oss positiva till växer fram.

Martin Eriksson (C)
Andreas Bill (C)