Gå direkt till Nyheten (Debatt: VIP-kort för multisjuka till vård)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 01 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: VIP-kort för multisjuka till vård

Publicerad tisdag, 28 augusti 2018, 11:21 av Insändare

kristdemokraterkdloggaKristdemokraten Dan Hovskär vill att regionen skall införa högre status för multisjuka i vården. Han har skrivit en debattartikel om det. 

VIP-kort för äldre i vården

Kristdemokraterna vill ge multisjuka äldre VIP-status i vården i Skaraborg. Redan i ambulansen ska personalen kunna dirigera och köra patienten direkt till ett geriatriskt akutintag. Även vid akutsjukhusens akutmottagningar och på vårdavdelningar är geriatrisk kompetens värdefull. Men att behöva vänta i den stressiga miljö på akuten, som så ofta är fallet, kan försätta en redan skör person i ett förvirringstillstånd. Därför är VIP-kortet viktigt. En stor andel av alla inneliggande patienter är över 65 år.

För vårdbehövande äldre och deras anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. KD vill därför se till att geriatrisk kompetens, det vill säga kunskap inom området för ålderssjukdomar, ska finnas på alla vårdcentraler. Det behövs också satsningar för att ge fler äldre patienter möjlighet att vårdas i eller i närhet av hemmet. Vi driver även förslaget om att erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök.

KD vill att kliniker, vårdavdelningar och vårdcentraler ska ha sina egna vårdserviceteam, som servar just den egna verksamheten med olika behövliga tjänster, där kontinuitet och personkännedom blir god. Det skulle bidra till att den vårdutbildade personalen i större utsträckning kan utföra det jobb de är utbildade för, att stressen minskar och arbetsmiljön förbättras. Därtill skapas en tryggare vårdmiljö för patienterna, inte minst för de äldre. En röst på Kristdemokraterna är en röst för värdig vård och omsorg. Du ska alltid kunna lita på vården.

Dan Hovskär (KD) Regionkandidat