Gå direkt till Nyheten (Debatt: Säkra dricksvattnet!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 21 oktober 2021

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Säkra dricksvattnet!

Publicerad måndag, 27 augusti 2018, 09:19 av Insändare

debatt-insikonEn organisation, VA-fakta, har med anledning av problemen med bakteriefynd i Lidköpingsvattnet skickat en artikel om att föreslagna åtgärder – på nationell nivå – inte genomförts. 

Säkra tillgången till rent dricksvatten i kranen nu

Under torsdagen lät Lidköping meddela att koliforma bakterier påträffats i det kommunala vattensystemet och en kokningsrekommendation utfärdades. Redan på torsdagsmorgonen gapade de lokala matbutikernas hyllor för vatten tomma.

I en kommentar till SVT framkommer att Lidköpings kommun arbetar utifrån teorin att bakterierna kan ha hamnat i vattnet genom att vatten från avloppsledning läckt in i dricksvattensystemet. Företeelsen har kunnat förklara tidigare incidenter då koliforma bakterier påträffats i dricksvattnet och läckage mellan ledningarna kan ha att göra med det bristande underhållet.

Den tekniska livslängden för VA-ledningarna uppskattas till 80–100 år. Ändå uppgår utbytestakten till närmare 260 år. Underhållet skjuts på framtiden trots att vi redan nu ser konsekvenserna av nätens ålder: fler läckor, avbrott i vattenförsörjningen och bristande dricksvattenkvalitet. Orsaken till detta är i ofta kostnaderna.

För att finansiera upprustningen ligger höjningar av de kommunala VA-taxorna nära till hands – något som sker i begränsad utsträckning, då det inte är en särskilt populär insats i ett land där många tar kranvatten för givet. Det alltför passiva arbetet med att fondera ekonomiska medel för att bekosta underhållet är tydligt: enligt en undersökning gjord på uppdrag av branschorganisationen Svenskt Vatten uppskattades investeringsbehovet för näten under 2017 till 22 miljarder kronor. Trots det uppgick investeringarna till endast 12 miljarder.

Utöver kokningsrekommendationer är en annan vanlig konsekvens av de ålderstigna VA-näten vattenläckor. Sedan den 1 oktober 2017 kartlägger vi på VA-Fakta läckor som uppkommer i de svenska VA-näten i en läckekarta. För exempelvis Lidköpings kommun finns tre läckor plottade i juni och juli. Urvalet av läckor baserar sig på lokal nyhetsrapportering, vilket innebär att kartan inte ger en komplett bild av den nationella situationen. I Sverige saknas nämligen en myndighet med övergripande ansvar för de svenska VA-systemen. Det finns med andra ord ingen samlad information eller statistik över förekomsten av vattenläckor.

Frågan om hur upprustningen ska finansieras, men också behovet av en samordnande myndighet var två områden som Dricksvattenutredningen lämnade konkreta förslag på när den överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen i april 2016. I början av februari 2018, nästan två år senare, lät regeringen meddela att Livsmedelsverket får i uppgift att sätta samman ett nationellt råd som närmare ska stärka arbetet med att skydda vårt värdefulla vatten och skapa förutsättningar för en fortsatt trygg dricksvattenförsörjning. Detta är ett glädjande besked som inte kommer en dag för sent.

I Dricksvattenutredningens uppdrag betonades särskilt vikten av att fokusera på klimatförändringarnas betydelse och de krav på anpassningar och förändrade förhållningssätt som följer av dem. När nu Livsmedelsverket får i uppdrag av regeringen att ta Dricksvattenutredningens slutbetänkande vidare, är det av största vikt att klimatrelaterade frågor hanteras. Det får dock inte ske på bekostnad av andra områden, såsom hur upprustningen av VA-näten ska finansieras eller hur en samordnande myndighet för VA-frågor upprättas.

Hampe Mobärg VD vid Maskinentreprenörerna och samordnare VA-Fakta
Anders Mårtensson VD vid VVS-Fabrikanternas råd och samordnare VA-Fakta
Mats Rosman, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och samordnare VA-Fakta

1 Kommentar
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Lotta
Gäst
Lotta
27 augusti, 2018 10:18

Är det människors bästa eller era företags bästa ni värnar?