Gå direkt till Nyheten (Tore Sahlström:
Minnen av Cementa-epoken finns kvar i Hällekis)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 08 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Tore Sahlström:
Minnen av Cementa-epoken finns kvar i Hällekis

Publicerad fredag, 24 augusti 2018, 00:15 av Tore Sahlström

cementa-a180824Det är i år exakt 40 år sedan den över hundraåriga cementindustri-epoken i Hällekis gick i graven. Fabriken lades ner 1978 och ersattes av Paroc. Jag blev lite nyfiken och ville veta vad som finns kvar på Cementas gamla fabriksområde.
ikon-bildreportage.

Till min hjälp hade jag Anders Sasse som ciceron. Anders har sin dagliga verksamhet på området vilket idag tillhör Svenska Foder.

Det ryker inte längre ur skorstenarna.
Dånet från krossarna, hettan från ugnarna, accelererande truckar, yrande damm – allt är borta.

Nästan får man väl tillägga.
Liv och rörelse även i nutiden.

cementa-a180824

En flygbild över Cementafabriken från 1950-talet. Längst bort mot vattnet syns den långa klinkerladan som, ännu idag står kvar.
(Bild från Bruksmuséet).

Under mitt besök var det högsäsong på Svenska Foder med fullastade lastbilar som kommer och går till anläggningen med årets skörd.

År 1974 gjordes en strukturutredning av Cementa vilket ledde till att, cementafabrikerna i Hällekis och Köping skulle läggas ned 1978. När cementfabriken en gång i tiden byggdes i början av 1900-talet trodde man att den skulle leva i evighet och därför byggde man rejält.

cementa-180824b

Några gamla klädskåp som, påminner om det som en gång varit här.

På den tiden som Cementa var som störst, på 1950-talet, jobbade här 350 personer och cementtillverkningen pågick dygnet runt. Inne i fabriken var det full fart hela tiden.

Den högsta årstillverkningen var året 1965 då produktionen uppgick till 629.000 ton. Truckar och lastbilar anlände i en jämn ström med kalksten från brottet ett par kilometer söder om fabriken. Dessa 50-tons truckar gick på den betongbyggda vägen som än i dag inte har några större skavanker.

cementa-180824-c

En interiörbild från den gamla sjösilon som, byggdes 1954. Silon var en slutstation innan utlastning skedde på järnväg eller båt till Cementas kunder.

I hamnen kunde det ibland ligga 25-30 små fartyg som lastade cement.

Men tiderna förändrades och experterna upptäckte att en fabrik på annat håll kunde producera lika mycket som flera andra tillsammans. Hällekis cementfabrik offrades och man stängde av livslågan i fabriken år 1978.

cementa-180824-d

En bit av den långa klinkerladan.

Detta blev starten på intensivt arbete med att få en eller flera ersättningsindustrier till den gamla bruksorten. Det bildades en arbetsgrupp med dåvarande landshövdingen Karl Fritiofsson i spetsen för att försöka hitta något annat efter Cementa.

Även Olof Palme besökte fabriken för att få en uppfattning av nedläggningen. Hela Hällekis samhälle var ju beroende av en enda industri, Cementa, och utan den skulle samhället bli utdöende.

cementa-180824-e

Denna bild är från bottenvåningen i klinkerbyggnaden

Bekymren hade vid den här tiden blivit stort bland anställda och politiker, och därför blev glädjen stor när det i juli 1976 meddelades att Rockwool tänker etablera en mineralullfabrik med 200 anställda i Hällekis.

Idag är många byggnader rivna men så här 40 år senare efter nedläggningen finns det dock några byggnader som står kvar på området. Den långa klinkerladan står alltjämt kvar med sina traverser i taket.

cementa-180824-f

Det gamla traverssystemet högt upp i taket på klinkerladan står kvar.

I en annan byggnad finns de gamla klädskåpen kvar och vid guidningen hittade Anders Sasse en gammal 50 kilos cementsäck. Att den var gammal kan man se då Hällekis stavades med E.

cementa-180824-g

Anders Sasse som är en nostalgiker som gillar gamla prylar och samlar gamla saker har även hittat en gammal lastbilsdörr också den med stavningen E.

cementa-180824-h

Även om det är lite dammigt även nu på området med all säd som inkommit kan man nog inte föreställa sig hur det var för arbetarna på Cementas tid. Det var inte förrän 1958 man gjorde något åt damm-besvären. För att eliminera damm försågs råkvarnshuset med en särskild skorsten och 1961 försågs två cementkvarnar med damm-filterutrustning.

Den stora rivningen startade i oktober 1979 och pågick i ett år. Under femtio års tid byggdes Cementa anläggningen upp i Hällekis som nu endast är ett minne.

cementa-180824-j

Den gamla mek och elverkstaden som byggdes upp under 1930-40 talet.

Cirka 100.000 ton stål och betong gick det åt att få ihop en anläggning  som kunde producera 2.000 ton per dygn. Trots att stora delar har rivits så finns det dock lite kvar som påminner om Cementas storhetstid.

År 1978 tog alltså Cementaepoken slut i brukssamhället Hällekis och under dessa 40 år så har fler och fler byggnader på fabriksområdet rivits. Om man blickar ytterligare tio framåt så lär väl det inte finnas något kvar som påminner om att det varit en industritillverkning av cement på orten.

cementa-180824-i

Fotnot: Faktauppgifter från Kinnekulle Hembygdsförening.  

Foto Tore Sahlström om ej annat anges. Bilderna är klickbara till större format.