Gå direkt till Nyheten (Debatt: Dags att städa i kommunen!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Dags att städa i kommunen!

Publicerad fredag, 24 augusti 2018, 09:08 av Insändare

debatt-insikonDags att städa i kommunhuset!
Uppmaningen kommer från en läsare i Lidköping som anser sig ha blivit fel behandlad.

För ett år sedan aktualiserade jag inkoppling av vatten för en fastighet som ägts i generationer och som tidigare tillsammans med andra fastigheter haft möjlighet till vattenförsörjning via en vattenförening. I samband med kommunal expansion på 90-talet begärde kommunen att vi skulle överföras till det kommunala vattennätet, vilket vi accepterade under förutsättning att det inte skulle inskränka på våra möjligheter att senare ansluta aktuell fastighet.

Kommunen har nu valt att vägra oss anslutning i den punkt investeringen redan gjorts, baserat på klagomål från grannfastighet som vill stoppa byggnation. I sin iver att bromsa vårt byggprojekt har kommunens tekniska förvaltning använt många olika, mer eller mindre sakliga, argument för att säga nej. Tyvärr har tjänstemänen inte ens dragit sig för att försöka hindra vår rätt, genom dröjsmål i handläggning, utebliven och försenad besvärshänvisning och ett rent lögnaktigt underlag för beslutet i Teknisk servicenämnd.

Vare sig nämndordföranden, kommundirektören eller vårt ledande kommunalråd har, trots kännedom, inte velat se de interna problemen och vidta några åtgärder som ligger i linje med deras ansvar att leda kommunen med saklighet, opartiskhet och att utan dröjsmål bistå sina kommuninnevånare och verka för deras bästa.

Det är därför hög tid att städa i kommunhuset.

Förtvivlad och förfördelad Lidköpingsbo