Gå direkt till Nyheten (Debatt: Jonas Sundström svarar Liberaler)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Söndag 25 augusti 2019
 1. Dagens namn:
 2. Lovisa och Louise
 3. I morgon:
 4. Östen

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Jonas Sundström svarar Liberaler

Publicerad torsdag, 23 augusti 2018, 09:36 av - Inskickat material

socialdemokraterna-ros– Liberalernas artikel är vilseledande och saknar verklighetsförankring.
Det skriver kommunalrådet Jonas Sundström, (S), i en debattartikel där han kritiserar Liberalerna för dess syn på kommunens kapitalförvaltning. 
Klicka till Liberalernas artikel:
Liberaler kritiserar kommunens förvaltning av kapitalet
– Borde vara flera förvaltare
– – – –

I en debattartikel kritiserar Liberalerna kommunens kapitalförvaltning. Debattörernas påståenden är vilseledande och saknar verklighetsförankring. Det hade varit klandervärt under normala omständigheter, men mot bakgrund av att en av författarna i egenskap av ledamot i kommunstyrelsen har full insyn i hanteringen samt är verksam inom det finansiella området är kritiken anmärkningsvärd.

Jag vill därför redogöra fakta rörande kapitalförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2010, att öka riskspridningen i kapitalförvaltningen för att nå en långsiktigt god och trygg kapitalförvaltning. Detta uppnåddes genom att sprida riskerna på fler tillgångsslag samt att öka antalet förvaltare och underliggande enskilda värdepapper. Exempelvis förvaltas f.n. kommunens tillgångar av ett 30-tal externa förvaltare. För att på ett effektivt sätt nå denna unika riskspridning inleddes ett samarbete med en rådgivare som tillhandahåller en plattform där förvaltningsarbetet samordnas för ett stort antal kommuner, landsting och stiftelser. Genom denna plattform kunde kommunen uppnå de ökade kraven på riskspridning och effektivitet.

Debattörernas förslag om att utse tre förvaltare innebär således en avsevärt försämrad riskspridning, på tvärs mot det debattörerna förespråkar.

Kommunenens förvaltningslösning innebär vidare en högkvalitativ och trygg förvaltningsstruktur. Fondlagstiftningen med sitt omfattande konsumentskydd gäller för hela kommunens förvaltning. Det innebar att kommunen reducerade beroendet av sin rådgivare vid en eventuell konkurs eller hastig avveckling. Det är enligt min mening direkt oansvarigt, som Liberalerna förordar, att upprätta en intern förvaltning där kommunens medel skulle förvaltas direkt utan de regelkrav, riskbegränsningar och myndighetskontroller som reglerade fondbolag är underkastade.

Dessutom ligger Lidköpings kommuns förvaltningsresultat i topp sett både på kort och lång sikt. Totalavkastningen för 2017 uppgick till 8,4 %. Det kan jämföras med ett genomsnitt av alla landsting – en bra jämförelse mot bakgrund av sin storlek och långsiktighet i förvaltningen – som uppnådde 6,6 %. Lidköpings kommuns förvaltningsresultat står sig också mycket väl i förhållande till avkastningen för de privata pensionsbolagen. I kronor och ören har kapitalförvaltningen genererat betydande vinster för kommunen, vilka delvis realiserats. Utöver de realiserade vinsterna finns idag orealiserade vinster på över 700 miljoner kronor som uppstått sedan 2010 tack vare framgångsrik förvaltning. Förvaltningens kostnader ska ses i ljuset av de mycket goda resultaten.

Inom ramen för samarbetet med rådgivaren har kommunen också utvecklat processer för etiska och ansvarsfulla investeringar. Även detta har kunnat ske på ett effektivt sätt genom samarbete med andra offentliga medelsförvaltare. Det innebär att kommunen ligger i framkant vad gäller att kombinera samhällsansvar inom kapitalförvaltningen och god avkastning.

Avslutningsvis kan jag säga att kommunen är mycket noga med val av samarbetspartners. Rådgivaren som anlitas för kapitalförvaltningen har ett mycket stort offentligt förtroendekapital och anlitas av, förutom ett stort antal kommuner och landsting runt om i Sverige, även av Regeringskansliet, AP-fonder och Riksrevisionen.

Jonas Sundström (S) kommunstyrelsens ordförande Lidköpings kommun

En kommentar på “Debatt: Jonas Sundström svarar Liberaler”

 1. Ove Nordström skriver:

  Liberalen Pär Johnson påstår väldigt mycket, men vill inte svara eller stå för sina egna misslyckanden själv. Då stänger han hellre av den möjligheten. Skulle nämnde Liberal få förvalta Lidköpings kapital på samma sätt han varit med och förvaltat sjukvården i regionen så kan man ju bli mörkrädd för mindre.
  Väldigt tydligt och bra svar av Jonas Sundström som verkligen inger förtroende!

Kommentarerna är stängda