Gå direkt till Nyheten (Liberaler kritiserar kommunens förvaltning av kapitalet
– Borde vara flera förvaltare)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 20 juli 2019
  1. Dagens namn:
  2. Margareta och Greta
  3. I morgon:
  4. Johanna

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Liberaler kritiserar kommunens förvaltning av kapitalet
– Borde vara flera förvaltare

Publicerad fredag, 17 augusti 2018, 18:29 av Björn Smitterberg

liberaler180605aPär Johnson och Henrik Gallus, Liberaler med förtroendeposter i Lidköpings kommun har granskat hur kommunens kapital, cirka 2,5 miljarder av en enda fondförvaltare och att pengar placeras i fonder förvaltaren själv ansvarar för och som kommunen betalar 11 miljoner kronor årligen för.
Det har inte gjorts någon så kallad stresstest för att säkra kommunens kapital om något misslyckas hos denne ende förvaltare och dess fonder.
– Det är fel att kalla förvaltaren oberoende när hela kapitalet är placerat i förvaltarens egna fonder, skriver Pär Johnson och Henrik Gallus i en artikel till Lidköpingsnytt.

Förvaltningen av Gullspångskapitalet måste ses över

Vid halvårsskiftet 2018 uppgick det redovisade värdet av det s k Gullspångskapitalet till ca 2,5 miljarder kronor.
Det är få kommuner i Sverige av vår storlek, om än någon, som har kapitaltillgångar av sådan omfattning. Tillgångarna och dess avkastning utgör en grundpelare och trygghet för Lidköpings invånare.

liberalernalogoikonSedan 2010 har Lidköpings kommun anlitat ett företag som såväl rådgivare som förvaltare av kapitalet.
Vi har fullt förtroende för förvaltningsbolagets kunskaper och pedagogiska rådgivning.
Hela Gullspångskapitalet är placerat i fem fonder som förvaltas av detta bolag.
Innehaven i de fem olika fonderna består i sin tur av ett stort antal andra fonder och andra innehav som väljs av kapitalförvaltaren.

Under 2017 har kommunen betalat fondavgifter till förvaltarbolaget om cirka 11 miljoner kronor.
Liberalerna i Lidköping anser att det är  fel att på kommunens hemsida presentera förvaltaren som en oberoende rådgivare då hela Gullspångskapitalet är placerat i detta bolags egna fonder.

En grundprincip vid kapitalförvaltning är att man skall fördela risker och inte lägga ”alla ägg i samma korg”.

Liberalerna i Lidköping anser att Gullspångskapitalet bör spridas ut på flera förvaltare eller fondbolag. Vidare bör kommunen eftersträva att direktäga de aktuella tillgångarna som aktier, räntor och fonder istället för som nu är fallet äga en andel i fem olika fonder som alla förvaltas av samma bolag.

Kommunen synes inte heller ha gjort någon djupare utvärdering av den aktuella kapitalförvaltningen sedan starten 2010.

Liberalerna i Lidköping har under våren 2018 ingett en motion till kommunfullmäktige med yrkande om att det måste tas fram en sammanhållen finansieringspolicy med en strukturerad riskhantering avseende kommunens kapital. Vi anser att det finns anledning att skyndsamt göra en noggrann översyn och riskbedömning av hur kapitalförvaltningen fungerar och även göra olika stresstester.

Förvaltningen av det omfattande Gullspångskapitalet bör delas upp på flera etablerade kapitalförvaltare (kanske tre olika förvaltare) med väl genomtänkta förvaltaruppdrag och det bör även övervägas om inte innehaven skall placeras direkt under kommunen. Härigenom ökar möjligheterna att utvärdera de olika förvaltarnas utförande av uppdragen.

Det finns även anledning att anlita en oberoende rådgivare inom kapitalförvaltning med uppdrag att löpande utvärdera kapitalförvaltningen. Kommunens egen organisation kring kapitalförvaltningen måste också reformeras och kompetensen öka.

Hur utvecklingen på finansmarknaden blir kan ingen veta. Det är dock de styrande politikernas ansvar att tillse att riskerna inom kapitalförvaltningen minimeras och att det finns en tydlig förutsägbarhet den dag nästa finanskris inträffar. Gullspångs-kapitalet måste förvaltas omsorgsfullt.

Pär Johnson
Henrik Gallus
Liberalerna Lidköping