Gå direkt till Nyheten (Länsstyrelsen ökar beredskap mot bränder och torka)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 11 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Länsstyrelsen ökar beredskap mot bränder och torka

Publicerad måndag, 23 juli 2018, 15:02 av Redaktionen

landshövdingenbildfrFrån och med i dag är Länsstyrelsen i Västra Götaland i stabsläge.
– Det betyder att vi prioriterar arbetet med den svåra torkan i länet, det vill säga värmeböljan, brandrisken, foderbristen, vattenbristen och hälsoriskerna, säger landshövding Anders Danielsson.
Arkivfoto.

– Att vi går upp i stab betyder inte att vi just nu har ett krisläge i länet, säger landshövding Anders Danielsson. Vi gör detta för att fokusera på hur vi kan hjälpa de som redan är drabbade, främst inom lantbruket. Det handlar om att förebygga problem, minimera risker och bygga motståndskraft så långt det är möjligt.

– Det är extremt torrt och grundvattennivåerna sjunker. Vi måste därför hjälpas åt att spara på vattnet. Det ska räcka till både människor, boskap, men också till vilda djur och växter, säger Sandra Brantebäck, vattenavdelningen. Även om väderläget förbättras och vi får regn, så kan det dröja långt in på hösten innan vattenläget förbättras.

Brandrisken är fortsatt hög och Länsstyrelsen uppmanar alla att verkligen respektera eldningsförbudet som råder i hela länet.

– Det spelar ingen roll om det finns vatten i närheten, minsta gnista kan leda till snabba brandförlopp, säger säkerhetskonsulent Eija Suhonen, enheten för samhällsskydd och beredskap.

I dagsläget är det lantbruket som har de största problemen. Torkan innebär foderbrist, risk för sinande brunnar och risk att det inte kommer att finnas tillräckligt med vatten till djurbesättningar.

– Vi jobbar med att stötta landsbygdsföretagare på alla sätt vi kan, och vi har ett nära samarbete med LRF, säger Marie Andreasson, landsbygdsavdelningen. Nu startar skörden på många håll i länet och vi vill göra alla vaksamma på att där finns många moment som kan innebära risk för brand, t ex gnistbildning eller varma fordon, så håll uppsikt och se till att ha med brandsläckare.

Förutom arbetet i länet bidrar Länsstyrelsen till en nationell pool av länsstyrelseexperter som bistår länsstyrelserna i Gävleborg och Dalarna.
Länsstyrelsernas IT-avdelning, som ger stöd till alla länsstyrelser, har under de senaste dagarna utökat sin IT-support och medverkar dessutom i etableringen av en större ledningsplats i Färila i Ljusdal.