Gå direkt till Nyheten (Debatt: Sluta hota ägarna av mindre företag med nya skatter!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 17 juni 2019
  1. Dagens namn:
  2. Torborg och Torvald
  3. I morgon:
  4. Björn och Bjarne

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Sluta hota ägarna av mindre företag med nya skatter!

Publicerad fredag, 13 juli 2018, 08:20 av Insändare

debatt-insikon– Skatten på ägande får inte höjas, kräver Svenskt Näringsliv i en debattartikel.

Ny statistik från SCB visar att 100 miljarder kronor delades ut från fåmansbolagen under 2016. Det är givetvis glädjande för de berörda delägare bland de totalt 420 000 delägare som finns. Men med tanke på missunnsamheten som svenska entreprenörers framgångar ofta väcker, kan följande också behöva sägas. Fåmansbolagen skapar jobb åt 800 000 svenskar. De betalade ut löner och arbetsgivaravgifter värda 370 miljarder år 2016. De 100 miljarder kronorna i utdelningar inbringade 20 miljarder kronor till statskassan.

En viktig förklaring till den här positiva utvecklingen är att skattereglerna för fåmansbolagen förbättrades från 2005. Det ledde till att skatteintäkterna idag är tio gånger större än innan reformerna. Hoten om nya skattehöjningar på svenska ägare och entreprenörer behöver få ett slut om den positiva utvecklingen ska fortsätta. Istället behöver ägarskatterna bli konkurrenskraftiga för svenska ägare generellt, och inte bara för fåmansbolagen.

När det nu finns statistik för de tio år som följde på reformerna kan vi konstatera att de har varit framgångsrika för det svenska samhället. Utöver de positiva effekterna på investeringar, jobb och löner har reformerna förmodligen bidragit till att underlätta kapitalförsörjningen för nya och växande företag i framväxande branscher.

En nyligen genomförd kartläggning av ägarskatterna i våra 16 viktigaste konkurrentländer visar att Sveriges nuvarande ägarskatter inte är konkurrenskraftiga (Skeppsbron Skatt, 2018). Sveriges generella skattesats på 30 procent är hög internationellt sett. För fåmansbolagsägare som drabbas av tjänstebeskattning av sina kapitalinkomster kan skattesatsen bli upp till 60 procent. Det utgör ett hinder för investeringar i Sverige eftersom svenska ägare möter en uppförsbacke då de generellt beskattas hårdare än utländska ägare. Inget annat land i undersökningen har så höga ägarskatter som Sverige. Svenskt Näringsliv har nyligen föreslagit att uppförsbacken görs mindre brant och plattas till. Det kan ske genom att skattesatsen sänks till 20 procent generellt, samt genom särskilda lättnader för investeringar i entreprenörskapsföretag. Inspiration för sådana system finns Storbritannien, Irland och i Kanada. Den skadliga marginalskatten på tjänsteinkomster som även drabbar fåmansbolagen behöver också sänkas.

Det är nu dags att politiker och experter börjar se på ägarskatterna på samma sätt som vi ser på bolagsskatten. Skatter på ägande av företag och entreprenörer har i princip samma effekter som bolagsskatten och vi behöver därför se till att våra ägarskatter också är konkurrenskraftiga.

Johan Fall, Skattechef Svenskt Näringsliv
Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Västra Götaland