Gå direkt till Nyheten (Regeringen vill stoppa avloppsslam på åkermark)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Regeringen vill stoppa avloppsslam på åkermark

Publicerad torsdag, 12 juli 2018, 10:45 av Redaktionen

skordetroska-14Utredning ska föreslå förbud mot spridning av avloppsslam på åkrar och krav på återvinning av fosfor. Arkivbild.
Som ett led i arbetet för giftfria och resurseffektiva kretslopp tillsätter regeringen en utredning för att dels föreslå ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam. Regeringen utser Gunnar Holmgren som särskild utredare.
Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder fosfor. På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att avloppsslammet – som är ett avfall – innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen kan endast cirka 30 procent spridas på jordbruksmark. Resten används på ett sätt utan att näringsinnehållet utnyttjas genom exempelvis jordtillverkning eller deponitäckning.

Regeringen vill skapa förutsättningar för en cirkulär ekonomi, där avfallet istället hanteras som en resurs. Målsättningen med utredningen är att fosfor ska återvinnas på ett giftfritt och säkert sätt från avloppsslam och kunna återanvändas i större utsträckning i jordbruket.

− Det är viktigt att vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Fosfor är en dyrbar resurs och då ska vi använda den teknik som finns för att beta tillvara på den, säger miljöminister Karolina Skog.

Fosfor är en viktig beståndsdel i mineralgödsel och idag bryts fosforn utomlands för att sedan importeras till Sverige. Att bättre ta tillvara på den fosfor som finns i avloppsslammet bidrar till att göra Sverige mer självförsörjande av fosfor.
Utredningen ska ta fram förslag på krav för att återvinna fosfor ur avloppsslam. Men eftersom avloppsslam även innehåller miljö- och hälsoskadliga ämnen, läkemedelsrester och mikroplaster ska utredningen också ta fram förslag på ett förbud mot att sprida avloppsslam på jordbruksmark.

− Rapporter visar att avloppsslam, utöver miljö- och hälsoskadliga metaller, även innehåller en del mikroplaster. Genom att förbjuda gödsling med avloppsslam minskar risken att mikroplaster kommer ut i miljön där vi odlar vår mat, säger Karolina Skog.

Ett förbud mot att sprida avloppsslam ska inte innebära ett hinder för utvinning av biogas. Syftet är att både energi och fosfor ska återvinnas ur avloppsslammet utan risk för att hälso- och miljöskadliga ämnen kommer ut i miljön.

Regeringen utser Gunnar Holmgren som särskild utredare. Holmgren har tidigare varit landshövding i Västernorrlands län och generaldirektör för Försvarets Materielverk. Han har en doktorsexamen i ekonomi och lång erfarenhet av att leda offentliga utredningar.

Pressmeddelande