Gå direkt till Nyheten (Debatt: Föräldrar oroas över extra år för funktionshindrade)

 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Måndag 17 juni 2019
 1. Dagens namn:
 2. Torborg och Torvald
 3. I morgon:
 4. Björn och Bjarne

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Föräldrar oroas över extra år för funktionshindrade

Publicerad fredag, 29 juni 2018, 09:43 av Insändare

debatt-insikonÄr det så här barn med funktionshinder skall behandlas i skolan?
Frågan ställs i en insändare av föräldrar som oroar sig över ett uttalande av socialdemokraten Irena Rocic.

Som föräldrar till barn med NPF och andra funktionsvariationer blir vi djupt oroad när vi läser vad Irena Rodic, Socialdemokrat och vice ordförande i Barn och skolnämnden i Lidköping meddelar föräldrar som har barn med funktionshinder i ett forum på nätet. Irena Rodic låter meddela att de barn som inte har förutsättningar att komma i mål samtidigt som sina kamrater får gå ett extra år i skolan.

Är detta Socialdemokraternas politik?

Tanken skrämmer oss. Det rimliga borde väl vara att de skolbarn som har ett funktionshinder skall mötas utifrån deras behov och med en strävan att dessa barn skall kunna ta examen tillsammans med sina skolkamrater?

Vi förstår att majoriteten av barn kan hantera det lärandet som skolan erbjuder. Men skall våra barn som har svårt att tillgodogöra sig de krav som skolan ställer inte ges förutsättningar att nå målen tillsammans med sina skolkamrater?

Är det så här våra barn med funktionshinder skall behandlas?

Detta yttrande görs av vice ordförande i Barn och Skolnämnden. Vi är många oroliga föräldrar som idag undrar om övriga partier i Barn och skolnämnden står bakom Socialdemokraternas förhållningssätt till de drabbade barnen?

Evelin Rydqvist
Vanja Thörnqvist Miles
Carina Hemmenbach
Amanda Larsson 
Linda Gustafsson
Helen Bäcklund 
Jimmy Fogelqvist
Alexandra Karlsson
Fredrik Karlsson

52 kommentarer på “Debatt: Föräldrar oroas över extra år för funktionshindrade”

 1. Thomas Jansson skriver:

  Som Liberal vill jag se en annan ordning. Barnens behov av stöd för sitt lärande skall självklart vara grunden för hur skolan måste fungera. Dagens skola är inte en skola för alla. Resultaten går återigen nedåt. Ohälsan bland unga ökar. Kostnaderna för samhället ökar. Möjligheterna för barn att lyckas i livet då de inte klarar målen i skolan minskar radikalt. Liberalerna har lagt ett flertal förslag som leder till förbättrade villkor. L vill mer!

 2. Thomas Jansson skriver:

  Barn skall självklart ha det stöd de behöver när de behöver det, utan fördröjning så att de klarar godkänd grundskola.
  Skolan behöver bli betydligt bättre på detta. Tyvärr går resultaten åt fel håll och ohälsan ökar. L har förslag på hur vi kan gå tillväga ich kommer fortsatt att kämpa för en skola för alla.

 3. Irena Rodic skriver:

  Svar till föräldrar med barn med utmaningar!
  Jag delar er oro och är engagerad av samma orsak som ni att skapa bättre förutsättningar för barn och elever i våra skolor.

  På tal om er skrivelse i Lidköpingsnytt om min uttalande på Compassen Fb sida vill jag förtydliga att:
  Att Compassen har på sin Fb sida ställt fråga om alla barns måluppfyllelser i kommunala skolor i Lidköping inte bara NTF barnen därmed mitt svar.

  -Att våra skolor välkomnar

 4. Sara skriver:

  Vad hjälper ett extra skolår om inte skolgången fungerar?

 5. Irena Rodic skriver:

  -Att våra skolor välkomnar alla barn och elever oavsett förutsättningar, oavsett bakgrund, funktionsnedsättning och övriga förutsättningar.
  – Att vi genom våran personal, prioriteringar, elevhälsan och samarbetspartner skapar de bästa förutsättningar vi kan för våra barn och elever oavsett funktionsnedsättning, förutsättningar och bakgrund.

 6. irena Rodic skriver:

  – Att utöver ovan nämnda vi har möjlighet att erbjuda ett extra år i grundskolan,10 år, om barnen, föräldrar så önskar.
  -Vi Socialdemokrater har utvecklat en elevhälsa och organisation som både i volym och kompetenser har förutsättningar för att på bästa sätt stödja alla barn i behov av särskilt stöd.
  Med ovan nämnda jag hoppas att ni känner att vi är på samma sida och vill samma.

 7. Sara skriver:

  Npf eller inte. Skollagen är tydlig. Alla barn har rätt till stöd för att få en fungerande skolgång. Ett 10:e skolår är en absolut sista utväg, tidiga insatser det motsatta.

 8. Evelin skriver:

  jag hade en bättre uppfattning om deras arbete med barn som har utmaningar. Mina barn som har NPF diagnoser blev inte bortvalda. Dom blev välkomnade! Vidare skriver du, att vi alla ska ha samma ”färdmedel” (ditt uttryck) och om någon har sämre förutsättningar kommer man inte i mål samtidigt och då kan man gå ett extra år. Jag blir upprörd över din argumentation om att vi alla ska ha samma ”färdmedel” Om vi nu ska använda din liknelse om ”färdmede

 9. Evelin skriver:

  ”färdmedel” så skall väl barn som har sämre förutsättningar pga av sina funktionshinder få andra ”färdmedel” så barnen kan nå målen samtidigt som sina skolkamrater. Ditt svar här på Lidköpingsnytt ger inga förklaringar till ditt påstående att icke kommunala skolor väljer sina elever, heller inte vad du menar om samma ”färdmedel” Nu har du chansen att förklara dig. Vänligen gör det.

 10. LG skriver:

  Vad händer hos Socialdemokraterna!

  Lena O Jenemark kör Social & Arbetsmarknad i bott (ekonomiskt) Lena Blomgren blir tillrättavisad då hennes nämnd (Vård & Omsorg) inte betalat ersättning till de funktionsnedsatta som är i arbete. Och nu senast, socialdemokraten Irena Rodic (Barn & Skolnämnden) tycker barn med funktionsnedsättning kan gå extra länge i skolan istället för att se till att de får ordentligt med stöd.

 11. Evelin skriver:

  Irena Rodic, du skriver i ditt inlägg på Compassen FB sida, jag citerar ”Privata skolor väljer sina elever, det är allmänt känt” Vad bygger du detta påstående på? Var vänlig och hänvisa mig till ett ordentligt underlag som bevisar att så är fallet. Du sitter som vice ordförande i Barn och skolnämnden i Lidköping så jag hoppas du inte far med osanningar. Sen vill jag berätta att mina barn inte går på en kommunal skola. Vi valde en friskola här i L

 12. Per skriver:

  Intressant läsning på Compassens FB, Irena Rodic – där skriver du att SIP endast är för vuxna och inte för barn. Där har du fel, SIP omfattar även barn. Med tanke på din höga ställning som politiker i Lidköping bör vi kunna förvänta oss en betydligt högre nivå i dina uttalanden.

 13. Carina Hemmenbach skriver:

  Att hänvisa elever till ett tionde läsår är ju till att göra det lätt för sig.
  Det är ju toppen, man väntar ut tiden och slipper ta något som helst ansvar och sparar samtidigt pengar. När de tre högstadieåren är till ända är det bara att låta någon annan ta hand om ”problemet”.
  Vad tror ni detta gör med våra ungdomar och hur tror ni dom mår.
  Vi måste ha en förändring. SKOLAN MÅSTE TA SITT ANSVAR FÖR VÅRA BARN!!!

 14. Angelica skriver:

  Lösningen att hjälpa barn med NPF kan inte vara extra år i skolan eller stora utbyggnader av elevhälsan! HELA lärarkåren måste rustas för att kunna hjälpa barnen med NPF samt ges ordentliga möjligheter att skapa studiero för ALLA elever.

 15. Roberth Andersson (SD) skriver:

  SD Lidköping ställer sig INTE bakom uttalandet om extraår i grundskolan pga bristfälliga insatser för barn med NPF.
  Vi ser ett stort behov av att göra insatser i tidig ålder.
  Tidiga insatser är TSI på riktigt och kommer att motverka det lidande som barn med NPF upplever under sin skolgång.
  Det finns bra strategier att använda. Våga och vilja göra förändringar är en annan sak. Jag tror inte att de rödgröna varken vill eller vågar förändra!

 16. Thomas Jansson skriver:

  Angelicas inlägg ovan har mitt fulla stöd. Det är i klasdrummen och i de dagliga mötena med elever som kompetensen måste finnas. Skolan måste bygga upp en förmåga att omgående se, förstå och bemöta elever och deras behov av stöd utifrån deras individuella förutsättningar. Att addera ett tionde år för att rädda de barn som misslyckats i nio år är en dålig ide. Lärare behöve utbildning, träning, mindre grupper och support för att klara det åtagande

 17. Helena skriver:

  Ett extraår är ingen lösning. Jag tror mer på att man ska minska antal elever i klasserna och att det behövs fler resurslärare i skolorna.

 18. Tina skriver:

  Jag är så djupt tacksam att min son snart 14 år fått chansen att hamna vissa ämnen i en så kallad 7-9 grupp där får han all den hjälp han behöver och hans betyg har blivit så mkt bättre sen han kan/får prestera på sitt sätt med grymt duktiga lärare som vet hur dom ska ta dessa ungdomar ..så snälla börja Tidigt redan på dessa barn/ungdomar med behov .. små barn små bekymmer stora barn stora bekymmer … jag lär ju inte rösta rött i år iallafall

 19. Susanne E skriver:

  Till Mario Melani

  Ett barn med NPF, som kräver all uppmärksamhet av sin lärare skapar negativa effekter för övriga i klassen som också är i behov av sin lärare. Det blir ingen studiero. Lärarna måste få resurser och kunskaper som krävs för att hjälpa alla elever. Mario Melani, varför går ni ut och pratar om ett extra år i skolan som en lösning? Barnets svårigheter kommer ju inte att minska! Tvärtom förvärras det om de inte får tidigt stöd!

 20. Ove Nordström skriver:

  Det verkar inte vara så många läskunniga här, apropå skolan då.
  Irena skrev: ”Att Compassen har på sin Fb sida ställt fråga om alla barns måluppfyllelser i kommunala skolor i Lidköping inte bara NTF barnen därmed mitt svar.”
  Vill ni missförstå avsiktligt?
  Dessutom är det inte politiker som bestämmer vem som skall ha vilka resurser och när.

 21. Per skriver:

  Ove Nordström, vi är många med läs och skrivsvårigheter. Varför skall du göra dig lustig på oss? Självklart är det politikerna som prioriterar och fördelar våra skattemedel. Jag avstår från att attackera din okunnighet i ämnet.

 22. Evelin skriver:

  Ove Nordström
  I inlägget som skrevs på en föreningssida för ADHD så ville vi ha svar av Irena då vi pratade om ”våra” barn. Dock ville Irena bara prata om ”alla” barn.
  Det är politikerna som beslutar om pengar och vad som skall satsas på.
  Och att vice ordförande i Barn O Skolnämden går ut och säger att SIP endast är för vuxna är skrämmande! Det visade på hur lite kunskap det finns bland de högsta i nämnden.

 23. Ove Nordström skriver:

  Så är det Per, men det är inte politiker som fördelar hur resurserna fördelas inom skolverksamheten. Men vill man avsiktligt missförstå så vill man.

 24. Carolin skriver:

  Hellre börja gymnasiet ett år senare på samma villkor som andra än att tvingas gå i specialklass första året där, eller bränna ut sig i grundskolan. Många npf-diagnoser innebär att den sociala utvecklingen i sig motsvarar stressen av ett heltidsjobb – att samtidigt kräva att klara skolan i normal takt gör att nåt kommer brista. Jag har AS och klarade mig på bekostnad av det sociala och var halvt utbränd, andra fick special eller särskola.

 25. Per skriver:

  Är Ove Nordström politiker? Det kan ju isåfall förklara varför han lägger över ansvaret på skolverksamheten för att barn inte når kunskapsmålen. För inte kan nuvarande politik spela någon roll att så många elever har svårt att nå målen?

 26. Ove Nordström skriver:

  Vad jämför du med Per? När jag kontrollerar kommunjämförelser i Kolada.se ligger Lidköping i det övre skiktet, klart över riksgenomsnittet.

 27. Per skriver:

  Jag jämför inte Ove. Jag utgår från de siffror som Barn och skolnämnden i Lidköping presenterat. Vad försöker du säga med ditt resonemang om genomsnitt? Att det är okej att barn i Lidköping inte når kunskapsmålen för att kommunen ligger i ett övre skikt?

 28. Thomas Jansson skriver:

  Lidköpings skolor som helhet är inte sämre än andra kommuner. Men det är ingen ursäkt för att inte förbättra sig. Vi har stora skillnader mellan skolor i kommunen, 74% av eleverna går ut grundskolan med fullständiga betyg. I gruppen barn med ofullständiga betyg är barn med NPF kraftigt överrepresenterade. Gruppstorlek, kompetens i hur man bemöter och ger barn med någon funktionsvariation det stöd de behöver brister. Prioritera detta och åtgärda.

 29. Ove Nordström skriver:

  Det enda jag är ute efter är lite sans i debatten. Och här handlade det om överreaktioner pga ett feltolkat uttalande.

 30. Evelin skriver:

  Ove, om det var ett ”feltolkat” uttryck som du skriver så undrar jag varför Irena Rodic raderade sitt inlägg när vi började fråga vad hon menade med det hon skrev. Ingen gick in och förklarade att Irena hade menat på ett annat sätt, än det hon skrev.
  Det ”tystades ned” snabb från (S) sida.

 31. Frida skriver:

  De är väl rimligt att reagera m kraft när styrande i Barn/skolnämnden lämnar felaktigt besked till sina läsare?Irena Rodic skriver att ”SIP” endast är för vuxna o inte för barn.Det är ett direkt felaktigt påstående.Hur menar du att vi har kunnat feltolkat detta?Samtidigt uttrycker Irena att våra barn med NPF kan gå ett extra år i skolan.En skola vi påtalat flera gånger inte fungerar för våra barn m NPF.På vilket sätt menar du att vi överreagerar?

 32. Ove Nordström skriver:

  Vad någon annan raderat eller inte raderat är inget jag kan svara på Evelin. Min utgångspunkt är det som står här i tråden.

 33. Evelin skriver:

  Ove, du anser ju att vi överreagerat på ett ”feltolkat inlägg”… det inlägg som Irena Rodic tagit bort när vi frågade vad/hur hon mena… Då anser du att vi överreagerat.
  Jag tycker det är självklart att de styrande i Barn/Skolnämden skall veta vad de snackar om innan de skriver! Men de har visat sig att vice ordförande Irena Rodic inte har någon koll alls utan lämnar felaktiga påstående. Då reagerar man!

 34. Ove Nordström skriver:

  Frida, politiker beslutar om ekonomiska medel till verksamheterna, inte hur verksamheterna detaljstyrs. Så det kanske ställs för stora krav om hur detaljerat en politiker ska kunna svara?

 35. Per skriver:

  Ove Nordström, nu va det ju Socialdemokraten Irena Rodic, utan att ha blivit tillfrågad av någon, som skrev att SIP endast är för vuxna och inte för barn. Så någon fråga att besvara om SIP har inte Irena Rodic fått. Sen kan ju knappast frågan om barn omfattas av SIP kräva ett särskilt detaljerat svar?

 36. Milla skriver:

  Det Irena Rodic beskriver vad kommunen kan göra kommer inte att spela någon större roll för barnen med NPF. Jag undrar om Irena Rodic och hennes politiska vänner verkligen har förstått de riktigt stora utmaningarna? Dagens skola är ju inte anpassad för barn med NPF! Vad är annars förklaringen att en så stor grupp av dessa barn har ofullständiga betyg? Något är trasigt i skolan och måste repareras! Annars riskerar vi få barn i långa utanförskap.

 37. Ove Nordström skriver:

  ”Om de extra anpassningar som läraren ger i ordinarie undervisningen
  inte räcker för att eleven ska kunna nå kunskapsmålen, har man rätt att
  få ens behov av särskilt stöd utrett. Enligt skollagen ska en sådan utred-
  ning göras så snabbt som möjligt. Om man kommer fram till att eleven
  behöver särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram tas fram. Det är rektorn,
  eller den person som rektorn delegerar till, som beslutar om åtgärds-
  program”

 38. Carina skriver:

  Precis så ska det vara Ove Nordström.
  Tyvärr så fungerar inte detta på många av våra skolor idag.Du kanske har ett bra svar på vad vi föräldrar ska göra när våra NPFbarn inte får det stöd de har rätt till i sin skola. Vi måste kämpa med näbbar o klor för att överhuvudtaget få den rätten. Det är många familjer som mår oerhört dåligt pga av detta. Jag tror nog att de flesta av oss vet vad som står i skollagen men rätten att få det är något helt ann

 39. Per skriver:

  Ove Nordström hänvisar nu till skollagen. Men Ove, det är ju våra politiker som har stiftat denna lag. Ove Nordström, du kan inte förklara bort att politiken i allra högsta grad är inblandad i skolans utveckling.

 40. Ove Nordström skriver:

  Gör inte rektorn vad som stipuleras i lagen så gå omedelbart till förvaltningsrätten.

 41. Frida skriver:

  Ove Nordström, du svarade mig tidigare att det kanske ställs för stora krav att få detaljerade svar av en politiker. Att ”omedelbart gå till Förvaltningsrätten” tyckte jag är väldigt detaljerat skrivit av dig. Jag tror nog du missförstått svårigheterna vi möter. Det är inte skolskjuts vi pratar om. Hade du varit intresserad av våra frågor hade du svarat att vi skulle vända oss till Skolväsendets överklagandenämnd.

 42. Persson skriver:

  Ove:
  Du menar att Irena Rodic skulle avstå från att svara för hon saknar kompetens? Det kan ju förklara varför det är så tyst från flera politiker.

 43. Ove Nordström skriver:

  Ja Frida, oavsett instans så är det ju den vägen man får gå då, iaf i de ärenden de behandlar enligt sin lista. Har ni gjort det?
  @Persson, nej det menar jag inte vilket tydligt borde framgått tidigare i tråden.

 44. Frida skriver:

  Ove, det är liksom det som är hela grejen. Varför skall vi behöva kriga för något som våra barn har rätt till? Man orkar inte hålla på att överklaga bara för att kommunens anställda inte gör sitt jobb. Varför tror du vi vill ha en samordnare som står utanför kommunen? Som inte ligger under någon nämnd.
  Men visst, återinför tjänstemannaansvaret så tror jag att de blir lite fart på det hela, då kan de inte gömma sig under någon högre upp.

 45. Persson skriver:

  Vore väldigt bra om anhörigstödjaren i kommunen kunde vända sig lite mer till barn/ungas anhöriga o inte bara mot äldrevården, vilket hon verkar ha en förkärlek till. På äldreboenden i kommunen är det avsatt tid för en anställd att ha anhörigträffar. Varför finns det inget sånt för oss med barn/unga inom kommunen? Nä vi får nöja oss med 5 ggr till badhuset gratis o 5 ggr taktil massage per år, OM det finns plats då det är för ALLA anhöriga.

 46. Jessica R skriver:

  Ove, för att överklaga krävs ett skriftligt beslut. Här vi får ofta problem. Det kan verka som en enkel match för dig som sitter på läktaren. Visst, några får ett skriftligt avslag som kan tas vidare för överklagan Men istället för hjälp som vi efterfrågar får flera av oss en orosanmälan från skolan. Det påstås att det är vi föräldrar som brister och inte skolan. Flera av oss blir sjukskrivna för utmattning och barnen hamnar i kläm.

 47. Jan T Laagen skriver:

  En liten fundering som berör resurserna till grundskolan. Är det fortfararande så att grundskolan i Lidköpings kommun får färre ekonomiska resurser än jämförbara kommuner och att gymnasieskolan får mer resurser än jämförbara kommuner?
  Kanske bör omfördelas? Jag anser att det bästa är att lägga resurserna så tidigt som möjligt.

 48. Tomas L skriver:

  Hej. Ett fakta inlägg. Det är väldigt svårt att jämföra gymnasieskolor med varandra. Det gäller både resultat och pengar per skola. Det beror på vilka program respektive skola har. Detta påverkas också hur näringslivet ser ut i närområdet. ( också närliggande kommuner)Resultat påverkas också Tot sett på vilka program som skola en har. Samt även också inflöde av elever från andra kommuner. ( elevströmmar) . Tomas ordf. utb nämnden Lidköping.

 49. Oskar skriver:

  Vart ligger ansvaret hos föräldrarna?
  Det är 3-4 barn i varje skolklass med adhd eller annan diagnos.
  Är det bara skolans ansvar att få igenom dessa barn genom skolan? Eller kan det vara så att man som förälder får lägga någon timme varje kväll? Jag vet flera i min närhet med adhd som tog sig igenom skolan galant med hjälp hemifrån.
  Hur vill ni finansiera punktmarkering av varje barn med diagnos?

 50. Per skriver:

  Oskar, skollagen är tydlig med att ansvaret för att elever ska få en god utbildning i en trygg miljö ligger på huvudmän och skolledare. Bara för att du har några i din närhet betyder väl inte det att alla fungerar på samma sätt som dom? Det finns många utslitna föräldrar som försöker, ägna gärna dom en tanke istället för belasta dom med ytterligare ansvar. Sen förstår jag inte vad du menar med punktmarkera? Vem föreslår detta?

 51. Per skriver:

  Tomas L, jösses… det va många parametrar att ta hänsyn till. En fråga, hur många lämnar gymnasiet i Lidköping med ofullständiga betyg?

 52. Tomas L skriver:

  Svar till Per. Det är också svårt att exakt säga.En del elever hoppar över vissa kurser för att satsa mer på andra kurser.Skiljer också mellan program.. Så några kan sakna ett betyg i en kurs medan andra saknar mera kurser..Jag tycker att viktigaste är att jobba med hög närvaro för att kunna gå vidare i livet .De som har gått ut gymnasie har mycket högre sysselsättning även om de saknar några kurser.Sen skall skolan hjälpa varje elev.

Kommentarerna är stängda