Gå direkt till Nyheten (Sparbanksstiftelsen Skaraborg storsatsar på Vara Konserthus)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 22 februari 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Sparbanksstiftelsen Skaraborg storsatsar på Vara Konserthus

Publicerad onsdag, 27 juni 2018, 13:02 av Redaktionen

varakonserthus_fotovarakonsVara kommun utvecklar de sedan tidigare gjorda satsningarna för att skapa ett bildnings- och kulturkluster i kvarteret Sprinten vid Vara Konserthus.
Nu är det klart att Skaraborgs Sparbanks ägarstiftelse stöttar projektet med 20 miljoner kronor.

Projektet omfattar en utbyggnad av Lagmansgymnasiet, etablering av en gymnasialfriskola och en ny konserthuslokal, en så kallad blackbox. Vidare innefattar projektet även bostadsbyggnation och att skapa förutsättningar för en hotelletablering i området.

Som ny aktör och samarbetspartner stiger nu Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen in. Stiftelsens uppdrag förutom att äga bank är att bedriva samhällsutveckling på eget initiativ och i samverkan. På så sätt vill stiftelsen bidra till den lokala utvecklingen och skapa ett område där människor vill bo, leva och verka.

Under hösten har Sparbanksstiftelsen Skaraborg träffat samtliga kommunledningar i sitt verksamhetsområde för att diskutera möjliga samarbetsområden. I Vara kommun har detta lett till ett beslut om att medfinansiera konserthusets nya konsertlokal, blackboxen, med 20 miljoner kronor. Avtalet är tecknat mellan Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Vara Konserthus AB och namnet på den nya konsertlokalen kommer bli Sparbanken Blackbox.

Vara Konserthus och blackboxen ska fungera som bygdens vardagsrum, en plats där vi kan mötas, där kreativitet och scenkonst blir tillgängligt för alla.
Och satsningarna på kvarteret Sprinten har redan gett effekter. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) innebär fullt utbyggd 150 ytterligare gymnasieelever i Vara kommun. Lagmansgymnasiet har på två år dubblerat antalet sökande, från 75 elever år 2016 till 148 stycken 2018. Detta tillsammans med satsningen på en utökad vuxenutbildning föranleder att skolan behöver utökade lokaler.

Flera bostadsproduktioner är under uppstart och förutsättningarna för en hotelletablering har bearbetats av kommunstyrelsen.

Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande, är övertygad om att satsningarna har positiva effekter för kommunen och för hela Skaraborg.

– Vi utgår från principen att utveckla redan gjorda lyckosamma satsningar i Vara kommun. Enligt den senaste medborgarundersökningen från SCB trivs invånarna i Vara kommun, antalet invånare är stabilt och ökar något, handelsindex ligger långt över jämförbara kommuner, bostadspriserna pekar uppåt och det produceras nya bostäder. Det är tecken på tillväxt och utveckling. Det är väldigt positivt att en aktör som Sparbanken Skaraborg vill vara med och utveckla verksamheten inom Vara Konserthus. Jag vill rikta ett stort tack från Vara kommun, inte bara för den ekonomiska gåvan utan också för att vi tillsammans nu ska arbeta med tillväxt och utveckling för bygdens bästa, säger Fredrik Nelander.

Produktionskalkylen för blackboxen uppgår till 85 miljoner kronor och Vara kommunfullmäktige har avsatt 63 miljoner kronor. En upplåningsram finns om 22 miljoner kronor för konserthuset, men denna behöver nu alltså inte användas, då Sparbanksstiftelsen går in med det belopp som saknats.

Artikeln bygger  på ett pressmeddelande