Gå direkt till Nyheten (Debatt: SD svarar
– Vi är realister och tror inte på den politiska majoritetens förmåga)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 17 juni 2019
  1. Dagens namn:
  2. Torborg och Torvald
  3. I morgon:
  4. Björn och Bjarne

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: SD svarar
– Vi är realister och tror inte på den politiska majoritetens förmåga

Publicerad fredag, 22 juni 2018, 06:46 av Insändare

debatt-insikonDebatten mellan vänsterdebattören Ove Nordström och SD-ledaren i Lidköping, Roberth Andersson fortsätter. I dag förklaras bl a varför SD inte lämnat ett nytt ekonomiskt förslag. ”Det gjorde vi redan i november!”

Se tidigare inlägg:
1. Saknar SD förmågan…
2. Jo vi har förmågan…
3. Hur ska SD hålla sina löften…
– – –

Fördjupat svar till Ove Nordström med vänner.

I november 2017 lämnade SD in sitt förslag till investeringsbudget för 2019-2021. I måndags (18/6)fastställde Kommunfullmäktige(KF) vilken investeringsbudget och driftsbudget som ska gälla 2019. Det nyvalda KF ska ytterligare en gång fastställa hela budgeten för 2019.
Vi har inte ändrat vår investeringsbudget.
Har alla andra partier glömt av vad dom ”lovade” i november 2017 i sina investeringsbudgetar?
Lovas det nya saker mot röster?

Vi har nya långsiktiga investeringsförslag men de ligger utanför perioden 2019-2021. Investeringsbudgetens planperioden borde vara minst 5 år eller längre för att få långsiktighet. Kommande tre år är så hårt belastade med investeringar att kommunen flera gånger om investerar mer än vad den egentligen har råd med.

En normal investeringsbudget ligger på cirka 200 miljoner per år. Lidköpings kommun ligger just nu på 500-600 miljoner per år. Stor del av detta hör ihop med det nya reningsverket som på pappret står för 575 miljoner men i verkligheten kommer att kosta kommunens invånare närmare 1.000 miljoner, med alla sidoinvesteringar, innan allt är på plats.

Det är den överlägset dyraste investering som Lidköpings kommun kommer att vara med om. Vi har egentligen inte råd att investera i något annat de närmaste åren.

Kommunen lånar just nu på sig finansiella medel för att klara investeringarna. Allt detta i en högkonjunktur då kommunen borde hålla igen sina investeringar för att istället stimulera arbetsmarknaden vid en vikande konjunktur. Vanlig klassisk Keynes teori verkar inte finnas i de rödgrönas kunskapsbank.

Det går inte att som de rödgröna utlovar få in ett nytt badhus inom planperioden (2020-2021) på ca 200 miljoner kr som det kan kosta.

Tar S,MP och V verkligen ansvaret för kommunens långsiktiga finanser?
Det tycker inte SD.

Den största delen i budgeten är själva driftsbudgeten. Den består till största kostnaden av löner till personalen. En förhållandevis litet utrymme finns för politiska prioriteringar i driftsbudgeten. Om större politiska prioriteringar ska göras krävs det att resurser frigörs eller höja skattesatsen. Höja skattesatsen ser vi inte som ett alternativ när vetenskapen om effektiviseringsmöjligheter är möjlig. Vi tror att investeringar i teknik rationaliserar arbetet, som i sin tur frigör resurser att rikta om. Pensionsavgångar och vakanser blir ett naturligt sätt att minska personal inom de områden där modern teknik införs.

Lidköpings kommun har i jämförelse med andra kommuner i samma storlek fler anställda. Får vi bättre kommunala tjänster med fler anställda?
Inget bevisar det.

Det finns ett mål om 45.000 invånare 2030. Vi tror inte att de rödgröna har förmågan att utveckla hela kommunen så att målet kan uppfyllas.
Alltför stora medel läggs på onödiga saker som t ex om att bli årets stadskärna 2021. Varför då? Varför tävla med skattepengar? Ska Lidköping som kommun växa så måste infrastrukturen och näringslivet utvecklas. Vi måste skapa goda förutsättningar för att fler företag ska vilja etablera sig i en mindre stad som Lidköping. Infrastrukturen är i framtiden direkt avgörande för Lidköping. Utvecklas inte infrastrukturen hotas Lidköping att på sikt krympa.

Hela kommunen måste leva och utvecklas inte bara stadskärnan.

Frågan om effektiviseringar ställdes. Svaret är absolut JA.
Välfärdstjänsterna står inför förändringar i takt med att samhället alltmer digitaliseras. Kommunen måste följa med i den utvecklingen.
Resurser måste frigöras för att reformera och anpassa framtidens kommunala välfärdstjänster. En välfungerande välfärd i framtiden är inte helt synonymt med att möta personal från kommunen. Det finns idag modern teknik som till exempel kan ta emot och behandla en ansökan om försörjningsstöd. Det går att frigöra resurser med teknik så när det behövs personella insatser ska det finnas välutbildad personal till de insatserna Äldreomsorgen kommer att i stor omfattning nyttja teknikutvecklingen.

Det kommer att vara tekniken som räddar välfärden.

Personal inom kommunen måste vara öppna för att deras arbetsuppgifter kommer att förändras i samband med att ny teknik införs. Lidköpings kommun har alla möjligheter att bli en modern teknikkommun vilket gör den till en effektiv kommun. Den kommunala skattesatsen ska inte behövas höjas för att säkra kommunens välfärdstjänster.

Vi är realister inom SD och anser att det går inte lova vad som helst inför en valrörelse och sedan när den är över återgå till tidigare samma meterdjupa hjulspår som Lidköping rullat i sedan 1994 då sittande majoritet tillträde.
Lidköping måste utvecklas med i en modern tid då allting går fort.
Mycket fort.

Lidköping behöver förändring.
Du har möjlighet att rösta på förändring den 9 september.

Än en gång tack för visat intresse för SD:s politik!

Trevlig Midsommar!

Roberth Andersson
Ordförande
SD Lidköping
Kandidat till Kommunfullmäktige