Gå direkt till Nyheten (Förslag på ny VA-taxa från årsskiftet
Lägenheternas kostnad ökar 600 per år)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Frej och Freja
  3. I morgon:
  4. Erika

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Förslag på ny VA-taxa från årsskiftet
Lägenheternas kostnad ökar 600 per år

Publicerad tisdag, 12 juni 2018, 11:19 av Björn Smitterberg

vattenmätare-lopDen här veckan får politiker ta ställning till ett tjänstemannaförslag om höjd taxa för vatten- och avlopp för alla som är anslutna till ledningsnätet. Förslaget ska även godkännas av kommunfullmäktige. 

Så här står det i tjänstemännens förslag:

Huvudprincipen är att intäkterna för respektive vattentjänst ska täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan brukningsavgifterna blir enligt det nya förslaget fortsatt 30 % fasta och 70 % rörliga som i nuvarande taxekonstruktion. Detta för att kunderna även fortsättningsvis ska kunna påverka sina kostnader genom sin vattenförbrukning.

– På grund av att kostnaden fördelas enligt mätarens kapacitet betalar villaägare som det ser ut idag många gånger mer på den fasta delen än en vad en lägenhetsinnehavare gör. Det beror på att kostnaden fördelas per lägenhet och då uppstår en orättvisa som är svår att motivera, säger Pernilla Bratt, Chef för vatten och avlopp på Lidköpings kommun.

Den nya taxestrukturen innebär en omfördelning av kostnaderna som medför att vissa kunder får betala mer och andra mindre än tidigare. För en genomsnittlig villa/småhus, inom verksamhetsområdet, innebär den nya VA-taxan en sänkning med 630 kr/år. För fastigheter med flera lägenheter innebär VA-taxan en ökning. För en genomsnittlig lägenhet innebär det en höjning på drygt 25 % eller 612 kr/år (51 kr/månad).

De fasta avgifterna för fastigheter som inte används för bostadsändamål, exempelvis industri och affärsverksamhet, tas ut i form av mätaravgifter samt en dagvattenavgift efter tomtstorlek.

Förvaltningens målsättning med förslag till ny konstruktion av VA-taxan i Lidköping är att:

– Skapa en taxa som ger en mer rättvis och skälig fördelning av kostnaderna för kunderna.

– Konstruera en brukningstaxa för att uppnå kostnadsriktighet samt skapa motivation för att uppnå lägre konsumtion av vatten till gagn för både den enskildes ekonomi och vår gemensamma miljö.

– Uppnå enhetlig taxekonstruktion inom och utom verksamhetsområdet.

– En fast avgift som ska verka utjämnande för de faktiska skillnader som vanligtvis finns i vilka kostnader hushåll i olika hustyper orsakar.

VA-taxan för 2019 innebär även ett ökat avgiftsuttag på totalt 8,7 miljoner kronor vilket motsvarar 13,1 %.
Detta är andra året av fyra (år 2018-2021) där taxan kommer att höjas successivt för att år 2022 ligga i fas med årliga kostnaden för investeringen av det nya reningsverket.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet