Gå direkt till Nyheten (Ditt val 2018:
Sverigedemokraterna hoppas på 20 % av Lidköpings röster)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. 23 januari 2019
 1. Dagens namn:
 2. Frej och Freja
 3. I morgon:
 4. Erika

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Ditt val 2018:
Sverigedemokraterna hoppas på 20 % av Lidköpings röster

Publicerad måndag, 11 juni 2018, 11:15 av Björn Smitterberg

roberthandersson-sd-lopDet är ingen tvekan om att Sverigedemokraterna i Lidköping haft det tufft under de senaste åren. Så tufft att flera hoppat av.
– Men nu kommer vi starkare, bättre förberedda och vi vet mer om hur vi ska agera i nämnder och styrelser, säger Roberth Andersson, ordförande för Sverigedemokraterna i Lidköping.

Roberth Andersson är bondson från Norra Härene. Hans intresse för politik och framtidsfrågor vaknade när han blev pappa – han har en pojke och en flicka. 2012 gick han med i partiet. 2014 efter valet tog han kontakt med dåvarande styrelsen och berättade att han ville vara med i kommunpolitiken.

Själv är han förpassad till åhörarplats i fullmäktigesalen men han är ledamot i flera nämnder, och inte minst i kommunstyrelsen.

Roberth Andersson ägnar sig inte åt regionpolitik och inte åt rikspolitik.

val-logga2018– Vi tillhör inget block. Blockpolitiken är skadlig för hela Sverige. Vi stödjer bra förslag oavsett vem som kommer med dom. Det är klart att vårt politiska arbete på riksnivå lyser igenom. Vi jobbar lokalt här och vissa saker tar vi från rikspolitiken.

Vilka?

– Integrationsfrågorna är ett exempel. Vi vill att den som kommer till Sverige oavsett skäl snabbt ska lära sig svenska, lära sig förstå och känna till den svenska majoritetskulturen och förstå att Sverige är ett kristet land.

– Man ska veta att här gör man vad man kan för att bidra till tryggheten och välfärden – det är den vi får när vi betalar skatt.

– Att leva på brottslighet är inte svenskt.

Roberth Andersson säger det inte rent ut men visar med några exempel att han kommer att arbeta för svensk kultur och svensk kristendom om det behövs.

– Nu har det ju inte blivit aktuellt än – men böneutrop kommer vi i Sverigedemokraterna aldrig att acceptera i Lidköping.

roberthandersson-sd-180604a

I kommande valet hoppas och tror Roberth Andersson att man i Lidköping får ungefär samma stöd som Sverigedemokraterna får på riksnivå.

– Just nu blåser ju det våra vindar och kan vi få 15, kanske 20 procent, skulle det  ge oss runt åtta till tio platser i kommunfullmäktige.

Han går i samtalet inte in på vilka han tror skulle få släppa platser till hans parti. Han bryr sig just inte om det så mycket. Han arbetar mycket med partiets program och det man vill säga inför valet – det ligger just nu vid ett tryckeri.

– Vi är just nu sju personer som svarar för vår representation i nämnder och styrelser – som ordinarie eller suppleanter. Det har varit en lärotid som varit viktig. Vi förstår bättre nu hur vi ska jobba.

Det är ledamöter och ersättare i nämnderna som toppar listan för SD Lidköping till valet. De utgör en kärna. Roberth Andersson lyser av tillförsikt – om man skojar till det; Han har gnistan. (Han är elektriker).

Under de senaste åren ha flera tagit på sig uppdrag – men inte kunnat fullfölja. Därför lyser ett par av SD-platserna i fullmäktige tomma. En stol är besatt, men den hörs inte särskilt mycket i debatten.

– Vi agerar i nämnderna i stället.

Roberth Andersson är, säger han, förvånad över hur dålig kontakten är mellan kommunens politiska ledning och ledningen för nämnderna.
– Det innebär ju onödigt arbete i exempelvis kommunstyrelsen. Jag får ibland vara en brobyggare mellan någon nämnd och kommunstyrelsen, det borde inte vara så.

En tid var Roberth Andersson ledamot av samhällsbyggnadsnämnden. Här handläggs bl a trafikfrågor.

– Jag förstår inte varför man försöker försvåra för trafiken inne i centrum. Trafiken ökar hela tiden men det man talar om är att försvåra för trafiken genom t ex färre parkeringsplatser.
– I stället borde man ha en plan för hur man ska klara av den ökande trafiken. Vem som helst kan ju titta ut på gatorna och se vad som håller på att hända.

– Vi använder bilar i Lidköping. Det är bara så, vi kör mycket till och från jobb och vi stannar till och handlar. Vi behöver anpassa Lidköping och inte försvåra för bilismen.

Miljöproblemen växer. Allt fler elbilar kommer.
– Jag är elektriker och undrar hur Lidköpings elnät ska förstärkas utan stora taxehöjningar. Arbetsplatser vill gå över till elbilar och det kan krävas hundratals ampere. Det måste nog till hybridbilar…

– För övrigt tycker jag inte att Lidköping är en särskilt miljövänlig stad. Det finns mycket att göra.

Samtidigt som det sägs passerar fyra stora bussar på rad.

– Vi borde kunna ha mindre bussar också, dom kanske kan köra oftare. Men mitt på dan ser det ju konstigt ut med de stora bussarna och knappt några passagerare som åker omkring på våra landsvägar runt om i kommunen.

Roberth Andersson uttalar sig så man förstår att för honom gäller hållbarhet och miljöfrågor inte bara centrum utan hela kommunen.

Det här med att bli pappa har satt spår i Roberth Andersson. Han vill ha trygga skolor med ordning och reda.

– Inga mössor och mobiltelefoner på lektionerna! Skolorna ska vara låsta, precis som det är låst på andra viktiga platser inom kommunen. Jag menar då ytterdörrarna. Det är enkelt att ordna.

En viktig fråga för SD i Lidköping är att skapa större samarbete mellan de olika förvaltningarna.

– Ett problem hos en förvaltning kanske kan lösas av en annan – vi behöver mer tidiga samordnade insatser. Skolhälsan är bra, men ökat samarbete skulle vara ännu bättre.

– Människor måste också förstå att socialförvaltningen ska ge stöd och service. Många drar sig för att be socialen om hjälp – det underlättar säkert en hel del om man ser på den sociala verksamheten som ett stöd att få när det behövs.

Kanske är det just det som Roberth Andersson skulle ta upp i ett första inlägg i kommunfullmäktige – om han får chansen att välja ämne.

Eller också det här med ekonomin.

– Det är för mycket bugetbeslut i nämnder och styrelse. Det är budgetar och planer som skall antas i juni och detaljplaner under hösten.

– Slå ihop det till ett paket och låt oss göra brutto-budgetar i stället för netto-budgetar. Låt oss få hela den ekonomiska bilden. Budgetprocessen är utdragen, ineffektiv och svårbegeriplig. Om ekonomin ska vara begriplig för alla så måste den presenteras enkelt. Budget och ekonomi krånglas till för mycket idag vilket vi vill förändra.

– Om vi politiker inte förstår budgetarna i sin helhet så blir det svårt när intäkter och kostnader förändras vilket snabbt påverkar oss mycket.

Solen skiner. Roberth Andersson skulle kunna ha tagit en promenad – gärna i den Hamnstadspark han föredrar framför bostadsbyggande vid stranden.

– Vi behöver en plan för att göra rent innan vi bygger. Och börjar vi rota i marken vet vi inte vad vi hittar. Det finns rykten o det ena o det andra i marken i det här området.

Men var ska folk bo?
– Vi ser många områden som är betydligt bättre än det tänkta hamnstadsområdet.Vi kan tänka oss att bygga på t ex Läckögrillsparkeringen. Vi är annars emot förtätningen av centrala staden.
– Strandområdet runt småbåtshamnen ska enligt min mening användas till något trevligt för alla – ett parkområde kanske. Men inte för att bo på, det finns flera andra områden som kan bebyggas i stället.

Badhus?

– Ja, vi ställer upp på att bygga ett nytt badhus. Men jag litar inte på att det verkligen blir av inom de närmaste åren. Vi pressas av ekonomin – Lidköping investerar just nu alldeles för mycket och att lägga på ett badhus för kanske 200 miljoner kronor är kanske inte vettigt just nu.

Det kommer att bli många frågor inför valet. Roberth Andersson är beredd, han kommer att stå på torget nu när även SD skall ha valstuga.

1 kommentar

 1. RGR

  Sverige är inte ett kristet land. Sverige är en demokratisk SEKULÄR stat där var och en själv får välja sin egen tro, eller brist på tro.
  Vad SD:aren själv har för personlig tro är irrelevant.

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet