Gå direkt till Nyheten (Debatt: Vi vill ha bort köerna till sjukvården!)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Vi vill ha bort köerna till sjukvården!

Publicerad torsdag, 24 maj 2018, 12:00 av Insändare

kristdemokraterkdlogga– Målet är att få en köfri vård i Västra Götaland, skriver Kristdemokraten Conny Brännberg i en debattartikel.

Inför valet är sjukvården i fokus. För oss Kristdemokrater är målet att vi ska ha en vård utan köer. När man behöver samhällets stöd ska man få det. Detta kallar vi för välfärdslöftet.

Ingen ska behöva stå i kö för att vänta på vård. Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen – med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens.

KD är med i ledningen för Västra Götalandsregionen och tillsammans med de övriga partierna i GrönBlå Samverkan har vi tillfört sjukvården 6,5 miljarder de senaste tre åren. Detta är ett oerhört tillskott och antalet personer som arbetar inom vården har ökat.

Starkt fokus har legat på att hantera förekomsten av djupgående strukturella problem i vården. Uthålliga insatser gör att vårdköerna nu minskar. I nuvarande takt är de borta under nästa år.

Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. Mer flexibla öppettider med möjlighet till besök på kvällar och helger skulle dramatiskt öka tillgängligheten inom primärvården. Det är också viktigt att förstärka primärvårdens förebyggande hälsoarbete. I Skaraborg har vi flera goda exempel på den nära vården och mobila team som gör hembesök är ett bärande koncept.

Vi vill också införa patientansvarig läkare som fast vårdkontakt – en läkare som är fullt insatt i den enskilda patientens sjukdomsbild och kan planera och koordinera de bästa vårdinsatserna utifrån den enskilda patientens behov. Den kontinuitet och trygghet som denna fasta läkarkontakt kan ge är viktigt framför allt för de patienter som har omfattande, allvarliga eller långvariga vårdbehov.

Många insatser har gjorts inom psykiatrin. Över 250 miljoner har tillförts och en rad insatser har utvecklats. Psykisk ohälsa ökar och vi ser att såväl specialistvården som vårdcentralerna behöver förbättra tillgängligheten. Särskilt viktigt är att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede.

Vården ska, i alla lägen, vara av god kvalitet och ges till invånarna på lika villkor. Vi tänker göra det som krävs för att du ska kunna lita på att vården finns där och fungerar när du behöver den. Detta måste gälla för såväl primärvården och sjukhusvården. Vården är en del av trygghet och vårt välfärdslöfte innebär att du ska kunna lita på vården.

Conny Brännberg (KD) Förstanamn regionvalet

En kommentar på “Debatt: Vi vill ha bort köerna till sjukvården!”

  1. Ove Nordström skriver:

    Conny och KD har haft fyra år på sig nu. Men med deras politik har allt gått åt fel håll.
    Man har beställt mer vård än man skickat med pengar till vilket lett till ökade köer och ännu mer bemanningspersonal. Helt emot allt vad som sagts. Man har satt sjukhusledningarna i en rävsax omöjlig att komma ur.
    Bort med denna moderatledda mp, m, c, l, kd allians innan de totalhavererat sjukvården i VG-regionen. Regeringens extra tillskott har räddat dem.

Kommentarerna är stängda