Gå direkt till Nyheten (Ny protest om nya Göta Älvbrons öppningstider
Hot mot besöksnäringen längs kanalen och Vänern)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 09 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Ny protest om nya Göta Älvbrons öppningstider
Hot mot besöksnäringen längs kanalen och Vänern

Publicerad måndag, 21 maj 2018, 07:16 av Björn Smitterberg

Roger Altsäter, VD för Göta Kanalbolaget, skriver nu till en rad olika myndighetspersoner och påpekar att de synpunkter som lagts på de öppningstider som ska gälla för Göta Älv har fallit bort helt – inga synpunkter har uppmärksammats i beslutet om öppningstider som kan påverka besöksnäringen och säkerheten i älven. Bolaget har i uppgift av regeringen bl a att utveckla besöksnäringen men motarbetas av beslutet.

Roger Altsäter skriver i ett öppet brev till Göteborgs Stad, Anders Danielsson, landshövding, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Mikael Damberg, näringsminister, Stina Billinger, statssekreterare, samt Tomas Eneroth, infrastrukturminister, hur både båtarna på Göta kanal samt besöksnäringen kring kanalen kommer att skadas svårt av öppettiderna på nya Göta Älvbron. Brevet återges här i sin helhet:

– – – –

AB Göta kanalbolag har tagit del av de föreslagna öppningstiderna för nya Göta Älvbron och noterar att ingen hänsyn tagits till de synpunkter som tidigare framförts av oss tillsammans med många andra aktörer. Vi ber er därför att återigen ta del av våra synpunkter enligt bilaga till detta brev.

Under Göta kanals säsong maj-september görs cirka 3000 båtpassager, varav merparten i juli och två tredjedelar hela vägen till Göteborg. De knappa öppningstiderna för nya Göta Älvbron kommer otvetydligt att bli ett stort hinder och skapa långa väntetider för dessa.

Göta kanalbolag har av ägaren, staten, getts i uppdrag att skapa förutsättningar för turism längs kanalen. Detta motverkas kraftigt av försämrade villkor för fritidsbåtarna, vilka är kanalens livsnerv och grunden i att människor vill besöka destinationen Göta kanal. I förlängningen drabbar det därför även företagen med verksamhet längs kanalen och hela besöksnäringen i området.

Långa väntetider skapar dessutom krav på omfattande förtöjningsplatser och gästhamnar vid väntan på öppning. En högsäsongsdag kan upp emot 150 fritidsbåtar trafikera Göta kanal och därtill ska all övrig båttrafik på Göta Älv medräknas. Ansamlingen av båtar kommer, förutom en kaotisk situation vid väntplatsen, sannolikt att medföra att inte alla båtar hinner passera under tid för öppning. Det kommer sannolikt även att skapa långa väntetider i övriga kanalsystemet då båtarna kommer att gå i stora klungor. Allt detta sammantaget riskerar att skapa allvarliga säkerhetsrisker för både, besökare, anläggning och personal.

Vi förutsätter att bron ges betydligt generösare tider för öppning än de som nu föreslås och att fritidsbåtstrafiken därmed ska kunna fortsätta i samma omfattning, och även utvecklas.

Även Dalslands kanal, vars båttrafik och konsekvenser inte är medräknade i ovanstående beskrivning, påverkas mycket negativt av förslagna öppningstider.

Med vänliga hälsningar
AB Göta kanalbolag
Roger Altsäter VD