Gå direkt till Nyheten (Sex kommuner samverkar för att matcha jobb)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Frej och Freja
  3. I morgon:
  4. Erika

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Sex kommuner samverkar för att matcha jobb

Publicerad måndag, 14 maj 2018, 11:14 av Redaktionen

Projektet Framtidens arbetsplats är nu igång och de sex medverkande kommunerna arbetar för att med hög grad av individanpassning hitta de rätta matchningarna mellan nyanlända och arbetsgivare.

De sex kommunerna är Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.

Syftet är att ge nyanlända praktikplats och/eller utbildning och i förlängningen arbete samtidigt som man tillgodoser de behov av arbetskraft och kompetens som finns inom livsmedelskedjan.

coacher

I projektet jobbar bland annat Dag Tore Stulen som projektledare och Anna Vernersson som projektadministratör. Dag kommer närmast från ett annat ESF-projekt: Exportfrämjande integration, och Anna har ett förflutet inom museivärlden. De tror båda två att projektet fyller behovet att bygga nya, mer direkta, kontaktvägar mellan kommunerna, företagarna och Arbetsförmedlingen.

– Vi kan nu testa nya sätt att samverka och ambitionen är att dessa nya strukturer ska fortgå efter projektets slut, säger Dag Tore Stulen.

I varje kommun finns en coach, som jobbar med att knyta samman och underlätta kontakten mellan den nyanlända och arbetsgivaren. Inriktningen i uppdraget är att bearbeta möjligheterna inom livsmedelskedjan. Målet är att 90 personer ska ha funnit en – för båda parter – utvecklande sysselsättning.

– Det här är lite av ett unikt projekt inom den gröna sektorn och jag ser mycket fram emot att jobba med det här, säger Anna Vernersson.
– Jag tilltalas av att hitta nya vägar och metoder. Inte följa dem stigar man brukat gå när man jobbar inom detta område, fortsätter hon.

Det fanns tidigt en vilja hos de sex kommunerna att samarbeta kring detta och en ansökan gjordes ur Europeiska socialfonden, ESF, som ligger under EU. ESF står för 66 % av finansieringen och resten finansieras av kommunerna och Arbetsförmedlingen. Ledord för projektet är jämställdhetsintegrering, tillgänglighet och lika behandling. Meningen är att de nya metoder som utarbetas inom projektet ska finnas kvar även efter projektets slut.

Material från Lidköpings kommun

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet