Gå direkt till Nyheten (”Mina” får del av statligt stöd)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 31 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Mina” får del av statligt stöd

Publicerad måndag, 14 maj 2018, 13:36 av Björn Smitterberg

kmerktminaMiljonstöd till bevarande av kulturhistoriska fartyg

Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla yrkesfartyg.

I år fördelas pengarna till nio fartyg. ett av dem är Vänerskutan ”Mina” i Lidköping.

De beviljade projekten rör bland annat reparation av träskrovet på ett fraktsegelfartyg, arbeten med ångmaskinen i ett passagerarfartyg och en ny mast till ett gammalt fraktfartyg. Fartygsägarnas engagemang är viktigt, tack vare deras insatser stävar många kulturhistoriskt värdefulla fartyg ut på våra vatten i sommar.

mina-_tackel

Så här står det i motiveringen om stöd för ”Mina”:

Segelfartyget Mina, Lidköping, 100 000 kr

Mina är ett av Sveriges äldsta segelfartyg och den sista av typen vänergaleas. Hon byggdes 1876 vid Fågelö gård, Torsö, på stranden för gårdens egna behov att transportera spannmål, kalk och ved. Mina riggades som galeas och har ett klipperskrov med liten akterspegel som kan härledas till den äldre nordiska skeppsbyggnadstraditionen. Första maskinen installerades 1914. Fartyget genomgick sedan den sedvanliga förändringen bestående av nedriggning, styrhytt, starkare maskin och större lastluckor. Mina gick i svensk fraktfart till 1959 därefter blev hon fritidsfartyg. År 1994 köptes Mina av Vänermuseet som startade en stor förbyggnad av fartyget vid Trellevarvet. Tre år senare övertogs hon av föreningen Vänergaleasen Minas vänner i Lidköping som både seglar fartyget och har fortsatt både renovering och underhåll av Mina.

Årets stöd ska användas till skrovarbeten.