Gå direkt till Nyheten (Ris och ros från nämnderna angående plan för social hållbarhet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 februari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Vivianne
  3. I morgon:
  4. Hilding

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Ris och ros från nämnderna angående plan för social hållbarhet

Publicerad tisdag, 08 maj 2018, 15:00 av Mikael Ingebäck

I strategisk plan och budet för åren 2016 – 2018 finns ett uppdrag att ta fram nya arbetssätt på vilka man kan jobba med en ny plan för social hållbarhet. Förbättringsområden skall identifieras och i det förslag som nu på Kommunstyrelsens inrådan remitterats till nämnderna får både ris och ros.

Förra veckan var det Kultur- och fritidsnämndens som sa sitt och i dag skickar Barm- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden in sina synpunkter på planens innehåll.

Gällande förslaget om att skapa ett enhetligt politiker- och tjänstemannaforum för att ersätta folkhälsorådet, drog- och förebyggande rådet, rådet för funktionsnedsatta samt organisationen kring tidiga samordnade insatser, ställer sig nämnderna positiva, förbehållet att det klargörs om det kommer att vara ett råd eller ett beslutsfattande organ.

I planen står att Respektive nämnd och förvaltning ansvarar genom sin verksamhet för att främja social hållbarhet. För att nå framgång krävs ett tvärsektoriellt samarbete och att alla sektorer i samhället är involverade och bidrar, därför föreslås en ny organisation för att hantera frågorna.

Vad gäller de 37 mål och de 133 delmål som är inskrivna i planen tycker nämnderna generellt att det blir för tungrott att jobba med så fina instrument. Speciellt som det finns parallella mål som gör gällande att styrningen i olika planers mål och viljeinriktning bör renodlas och förenklas. Då går målen i planen för social hållbarhet i en helt annan riktning.

Kultur och fritid skriver:

Vi har synpunkter och frågeställningar när det gäller programmet.
Plan för social hållbarhet är alltför omfattande och behöver omarbetas för att den ska bli hanterbar för verksamheten både när det gäller genomförande och uppföljning. Antalet mål och delmål behöver minskas. 

 

 

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet