Gå direkt till Nyheten (Ditt Val 2018;
KD – Det lilla partiet som tänker stort)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 23 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Frej och Freja
  3. I morgon:
  4. Erika

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Ditt Val 2018;
KD – Det lilla partiet som tänker stort

Publicerad fredag, 04 maj 2018, 10:58 av Mikael Ingebäck

val-logga2018Kristdemokraternas namnlista av kandidater till kommunfullmäktige gör gällande att stora förändringar är på gång. Två av partiets tre fullmäktigeledamöter tar efter valet ett steg tillbaka. Frågan är dock om det blir så dramatiskt.

I artikelserien som följer har vi varit ute efter att hitta kärnan i ett lokalt partis verksamhet. Vilka val man gör och varför. Brytpunkten för vart hjärtat och ideologin möter kompromissen och byråkratin. Vi vill också veta hur partiet ser på sig självt i sin nuvarande roll och hur man jobbar för att nå större framgång, både inom den egna organisationen och genom det utåtriktade arbetet. Det som skall ge fler röster för mer representation i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige i Lidköping.

Jag har välkomnat Stefan Gustafsson och Maj Ader till mitt kontor. Partiets båda företrädare är rotade i sina argument och det är tydligt att dom båda varit med länge i matchen. Vi dricker kaffe och inser ganska snabbt att den avsatta tiden inte kommer räcka till. Samtalet spänner över många politiska frågor och innehåller alltifrån ideologi, filosofi, strategi.

Kristemokraterna-1

-Det har verkligen känts som att vi hamnat rätt i partiet med frågor som är våra högst på dagordningen. Det har spretat ett tag men nu är vi tillbaka i kärnan av vilka vi är och vill vara, säger Maj Ader och är nöjd med den förändring som skett inom Partiet sedan Ebba Busch Thor tagit över klubban.

Maj Ader kom till Lidköping från Småland som nyutexaminerad sjuksköterska 1965 och har varit med i partiet sedan 2006. Hennes engagemang för vård och omsorg går inte att ta miste på. Hon är ledamot i Vård- och omsorgsnämnden och har genom sitt yrke bland annat varit med och utvecklat hemsjukvården i Lidköping. Hon har även jobbat internationellt, främst genom WHO:s program för skadeprevention och har i det arbetet besökt kåkstäder i Sydafrika och indianreservat i New Mexico.

Kristemokraterna-2

-Det är för mycket individualism. Vi behöver personalism. Människor måste få utveckla sina styrkor i ett större sammanhang än sig själva. Vi tror det är förutsättningen för att bygga den gemenskap som ett lag behöver och vi framhäver därför inga toppkandidater i valet, förklarar Stefan Gustafsson, partiledare för Kristdemokraterna i Lidköping.

Stefan Gustafsson är partiets första namn på listan och började i Kultur- och fritidsnämnden 2011. Han är ursprungligen från Göteborg och flyttade 1996 till Lidköping för kärleken. Idag bor han med fru och två barn i Stenhammar och har sedan 2016 jobbat på räddningstjänsten i Lidköping men är på väg till Länsstyrelsen i Göteborg där han skall jobba med säkerhetsfrågor. Stefan Gustafsson gick med i Kristdemokraterna efter att ha läst partiprogrammet inför 2010 års val. Det stämde överens med vem han var som person och partiet tog upp de frågor han tyckte var viktiga och intressanta.

Ett litet parti hamnar ofta i kläm och förhandlar ofta i ett svårt läge. Ibland måste man kompromissa i hjärtefrågor och lika ofta får ett större parti äran för ett lagt förslag. Detta är vardag för Kristdemokraterna och är en verklighet man måste förhålla sig till. Maj Ader, som är pensionär och partiets andranamn på listan är ödmjuk inför detta faktum när hon konstaterar att det i slutändan handlar mer om att få igenom förslagen som förbättrar människors liv snarare än vem som får äran för dom samma.

Partiet brottas internt med ideologiska frågor av närmast filosofisk och existentiell karaktär. Flyktingkrisen har i många fall delat paritet mellan de som likt Moderaterna vill ha en stramare flyktingpolitik och de som med hänvisning till kristen värdegrund vill hjälpa människor i nöd. Detta har aktualiserats genom de drygt 9.000 flyktingar som riskerade att bli utlämnade på grund av tröghet i systemet kring uppehållstillstånd.

-Det är en jättesvår fråga och det är inte alla som är överens i partiet. Men så är det ju ibland, alla kan ju inte få som dom vill, Säger Stefan Gustafsson, och syftar på den lag som regeringen tillsammans med Vänsterpartiet och allianskollegan Centern just nu försöker få igenom riksdagen. 

Trots rockaden i Kristdemokraternas lokala partitopp anser sig partiet stå på stadiga ben i frågor som de alltid varit starkt engagerade i lokalt, regionalt och nationellt. Äldrevård, familj, barnomsorg och folkhälsa. Som Lidköpingsnytt tidigare rapporterat försvinner Sten-Eric Lager efter många år nu ifrån Kristdemokraternas lista för kommunfullmäktige. Läs mer

maria-edstroem_kd_140128

Maria Edström, familjecentralernas förkämpe, hamnar på nionde plats och kan också rimligen räknas bort ifrån deltagande i fullmäktige efter valet.

Partiet vill fortsätta arbetet för att lyfta äldregruppen i folkhälsoarbetet och i det skadeförebyggande arbetet i Lidköpings kommun. Detta skall vara en prioriterad grupp som bland annat bör få större möjlighet till egna val, exempelvis genom kosten som för många är höjdpunkten på dagen. Maten skall vara lagad nära de gamla och inte i centrala storkök. Verksamheterna i kommunen måste samverka bättre för att ge de äldre och funktionshindrade möjlighet att behålla en god hälsa.

Kristdemokraterna vill fortsätta driva frågan för att lämpliga bostäder och även här är de äldre i fokus och partiet vill särskilt betona vikten av anpassade bostäder och trygghetsboende. De träffar kontinuerligt pensionärer och pensionärsgrupper för att få deras synpunkter i frågan. Mötesplatserna fortsätter att vara viktiga för KD i Lidköping.

Kristemokraterna-3

-Kristdemokraterna är väldigt nöjda med mötesplatserna och vi vill utveckla verksamheten till att omfatta så många som möjligt, menar Maj Ader och Stefan Gustafson utanför seniorcenter.

Vårdtagaren skall vara i centrum och fokus skall ligga på den enskildes behov, valfrihet och delaktighet. Utvärdering och uppföljning skall prioriteras för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Partiet vill stimulera kompetens- och kunskapsutveckling för personal för att säkra trygghet och säkerhet inom vården. Inom omvårdnad och sjukvård vill Kristdemokraterna värna om stöd till anhöriga för sjuka, funktionshindrade och äldre. Delaktighet och samarbete skall utvecklas i vårdplaneringen som grund för beslut om insatser.

Barn och skola skall vara familjebaserad. Barngrupperna i förskolan är för stora. Flera av barnen går i grupper som ligger över Skolverkets riktvärden. KD vill ha ett mål om högst 12 barn i småbarnsgrupper. Hänsyn till lokalernas beskaffenhet skall tas med i beräkningen.

Kristdemokraterna vill ha ökade insatser för den upplevda otryggheten. Främst genom belysning, bitvis utanför gång- och cykelstigar. Fler kameror och ökat antal väktare är viktigt liksom ökade resurser för vuxennärvaro och samarbete med föreningar för detta ändamål. Avhopparverksamhet är oerhört viktig för att bryta mönster för den enskilda människan. Personer som kommer ifrån grov kriminalitet måste veta vart dom kan vända sig.

Kristdemokraterna arbetar för att tillsammans med de övriga allianspartierna få en egen majoritet i kommunfullmäktige efter valet och är tydliga med att ett samarbete med Sverigedemokraterna är uteslutet.

Maj Ader och Stefan Gustafsson är genom hela samtalet noga med att betona familjen som utgångspunkt för både vardag och i de större perspektiven. Allt utgår ifrån tryggheten i det lilla och skapar förutsättning för att en människa skall utvecklas till en fungerande medborgare som genom fri vilja hjälper andra genom samarbeten och bidrar till att göra världen bättre.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet