Gå direkt till Nyheten (Länsstyrelsen chockar Lidköpings kommun:
Beslut om reningsverkets ledningar får avgöras i domstol
Hamnstadsprojektet försenas igen!)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Måndag 25 mars 2019
 1. Dagens namn:
 2. Mariebebådelsedagen
 3. I morgon:
 4. Emanuel

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Länsstyrelsen chockar Lidköpings kommun:
Beslut om reningsverkets ledningar får avgöras i domstol
Hamnstadsprojektet försenas igen!

Publicerad måndag, 16 april 2018, 17:11 av Björn Smitterberg

Ängens-ARV-3Länsstyrelsen kommer inte att fattabeslutning ledningsdragningarna till det nya reningsverket Ängen i Lidköping. Frågorna anses vara för komplicerade för länsstyrelsen att avgöra. Detta innebär en försening som i slutänden innebär risk för nya förseningar för Hamnstadsprojektet.

Hamnstadsprojektet är beroende av att det nya reningsverket som planerats och påbörjats vid Ängen blir färdigt och i drift. Innan dess ligger bostäderna i Hamnstadsprojektet på is.

Nu får mark- och miljödomstolen avgöra om tillstånd skall ges. Lidköpings kommun vill släppa ut det renade vattnet uppströms Sköldmön i Lidan och dra ledningar till reningsverket i Lidan. Länsstyrelsens nya beslut var helt oväntat för projektledningen.

Det handlar inte bara om förseningar – länsstyrelsens beslut riskerar också att få ekonomiska konsekvenser. Mark- och miljödomstolens beslut kan dröja till senhösten 2019.

Linda Lundström, chef för Teknisk Service, kommenterar:

– Det känns givetvis riktigt bekymmersamt att projektet försenas och riskerar att fördyras på grund av att tillståndsprocessen förlängs, samtidigt som kommunen står redo att göra sin största miljöinvestering någonsin för att skydda Vänern. Vänern är en av Sveriges största vattentäkter och försörjer ca 800.000 människor med dricksvatten.

– Det är svårt att i dagsläget uppskatta vilka ekonomiska konsekvenser Länsstyrelsens beslut kommer att ha då vi inte vet vilka beslut som kommer att tas men både tillståndsprocess och höjda byggpriser pga inflation kommer ge fördyringar av projektet. Skulle det krävas ny ledningsdragning runt Lidköpings tätort, för att undvika ledningsdragning i Lidan, kommer kostnaden öka betydligt.

– Då ansökningsprocessen har blivit betydligt mer omfattande än beräknat är nu projektet försenat med cirka 6 månader. Men i och med Länsstyrelsens beslut att ej handlägga ärendet riskerar projektet att försenas med upp till två år då Mark och miljödomstolen har handläggningstider upp till 18 månader.

Det nya reningsverket, på en ny plats, krävs det i vårt fall tre separata ansökningar:

 • Tillståndsansökan enligt 9 kapitlet i miljöbalken, så kallat miljötillstånd, vilket reglerar verksamheten och den nya utsläppspunkten.
 • Samrådsansökan om ingrepp i naturmiljö enligt kapitel 12:6 i miljöbalken för Ängsbäcken. Denna samrådsansökan godkändes i januari 2018.
 • Ansökan om vattenverksamhet enligt kapitel 11:9 i miljöbalken, vilket reglerar ledningsförläggning i Lidan.

Arbetet med de tre ansökningarna har varit mycket omfattande än förväntat och innefattar nu över 30 olika utredningar begärda av Länsstyrelsen. Bland annat har arkeologisk utredningar, marinarkeologisk, bedömning av översvämningsrisk, dagvattenutredning, lukt, lodning av Lidan, naturvärdesutredning, geologisk utredning och lokaliseringsutredning genomfört.

1 kommentar

 1. Svea

  Det visar sig än en gång att hela projekt Hamnstad var amatörmässigt från första början

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet