Gå direkt till Nyheten (Ny befolkningsprognos för Lidköping
Svårt nå mål på 45.000 invånare trots att vi lever längre)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 25 mars 2019
  1. Dagens namn:
  2. Mariebebådelsedagen
  3. I morgon:
  4. Emanuel

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Ny befolkningsprognos för Lidköping
Svårt nå mål på 45.000 invånare trots att vi lever längre

Publicerad fredag, 13 april 2018, 11:22 av Björn Smitterberg

ikon-genre-folk2Det mål som satts att nå 45.000 invånare i Lidköping år 2030 kanske inte kan nås. Men det är ändå en befolkningsökning till 42.721 invånare som spås i den nya prognos som politikerna nu får ta del av.

Det är SCB som gjort en framräkning. den bygger på hur utvecklingen varit de senaste åren när det gäller döds- och födelsetal. Intressant är att enligt statistikerna är dödligheten i Lidköping lägre än normalt i landet. För yrkesverksamma är skillnaden 6 procent för män och 7 för kvinnor. För personer mellan 65 och 90 år är dödligheten för män 1 procent lägre än normalt och för kvinnor 4 procent lägre.

Inflyttningen de närmaste tolv åren beräknas uppgå till 1.438 personer.

Det slås noga fast att detta är  en prognos, och framtiden kan påverkas. SCB har hittills räknat tämligen rätt i prognoserna. Lidköpings kommun har dock bett SCB göra en beräkning där man tar in det planerade bostadsbyggandet. Enligt den prognosen skulle Lidköping ha 43.757 invånare 2030 – vilket ju är ganska nära de målsättning politiker satt upp.

Lustigt nog finns en felskrivning, som talar om 43.757 invånare år 3030. dessutom finns det många sätt att tolka detaljer i prognosen – så den ska tas med försiktiga fingrar.

1 kommentar

  1. Bertil Bertilsson

    Det är för högt mål ! Vi har det bra som antalet är idag . Tycker jag .BB

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet