Gå direkt till Nyheten (Ny modell följer familjehemsplacerade barns skolgång när Skolfam försvinner)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 25 mars 2019
  1. Dagens namn:
  2. Mariebebådelsedagen
  3. I morgon:
  4. Emanuel

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Ny modell följer familjehemsplacerade barns skolgång när Skolfam försvinner

Publicerad onsdag, 11 april 2018, 10:09 av Mikael Ingebäck

Kommunstyrelsen beviljar inte medel för en fortsättning av Skolfam efter 2018. Barn- och skolnämnden har inte utrymme för projektet inom rambudget utan hittar lösningen i samarbete med Social- och arbetsmarknad.

Skolfam går ut på att säkra skolgången för familjehemsplacerade barn. Statistiken visar att dessa barn ofta underpresterar och hamnar på efterkälken. Som stöd har Lidköping sedan ett antal år använt denna Helsingborgsmodell för att genom riktade insatser hjälpa dessa utsatta barn. Psykolog, specialpedagog, barnsekreterare och familjehemssekreterare bildar ett skolfam-team som i sin tur samarbetar med skola och familjehem.

När Skolfam nu plockar in årorna har Barn- och skola i samarbete med Social- och arbetsmarknad tagit fram en ny modell som får plats inom befintlig rambudget. Den skall ge fortsatt möjlighet att följa varje barns skolgång inom ordinarie verksamhet.

Projektet som skulle avslutas vid nyår tas bort redan till sommaren för att inte avbryta insats och orsaka problem för den enskilde i och med en övergång mitt i ett läsår. Pengarna för höstens uteblivna Skolfam skickas tillbaka till Kommunstyrelsen.

De som innefattas i är Lidköpings kommuns familjehemsplacerade barn samt Lidköpings kommuns placerade barn på hem för vård och boende (HVB).

1 kommentar

  1. Emma

    Som en rättning är Skolfam inte ett projekt som var tänkt att avslutas till årsskiftet utan en permanent verksamhet med två tillsvidareanställda personer. Dock var finansieringen inte löst längre än till årsskiftet 2018/2019

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet