Gå direkt till Nyheten (UN Woman tar snacket)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

UN Woman tar snacket

Publicerad måndag, 26 mars 2018, 10:26 av - Inskickat material

Nyligen höll FN organisationen UN Womens lokalavdelning i Skaraborg sitt årsmöte.

UN Women som är FNs yngsta organisation, är partipolitisk obunden och jobbar med jämställdhet i hela världen, med insamlingar till utsatta kvinnor och barn på flykt, motverkar våld mot kvinnor och främjar kvinnors deltagande på ledande positioner.

Det gånga året har organisationen jobbat med insamlingar, upplyst om UN Women och agerat mot mäns våld mot kvinnor. Men 2017 blev också ett gigantisk vrål genom #metoo där kvinnor även i Skaraborg vittnade om sexuella trakasserier, förminskade och osynliggörande.
Det tog UN Women fasta på och drev kampanjen #tasnacket. Den kampanjen gick främst ut på att supporta de män som vågar ta ställning för jämställdhet, mot våld mot kvinnor och mot sexuella trakasserier.
Under 2018 ska UN Women i Skaraborg jobba med medlemsvärvning, BH-utställning, upplysa om FNs jämställdhetsarbete i de globala målen och engagera sig för Orangeday som är FNs dag mot våld mot kvinnor mm.
På årsmötet gjorde styrelseledamöterna Gisela Stell och Beatrice Tamm en redogörelse om arbetet med ”Heforshe” som går ut på att idrottsrörelse och föreningsliv med flera ska diskutera sina värdegrunder i syfte att nå jämställdhet eftersom hela samhället tjänar på det.

Följande valdes: Monica Green ordförande för 2 år, Gisela Stell, nyval 2 år, ordinarie ledamot, Doris Andersson, nyval 2 år, ordinarie ledamot, Tamara Wendin omval, ordinarie ledamot 2 år.
Anita Andersson och Beatrice Tamm kvarstår 1 år.
Till revisorer valdes: Helena Dahlström, ordinarie revisor 1 år och Eva Larsson, ersättare 1 år.
Till valberedning utsågs Kicki Borhammar och Birgitta Thilander.
Årsmötet beslöt att nominera Monica Green till ordförande UN Women nationell kommitté Sverige.