Gå direkt till Nyheten (Vänertinget i enad front för miljön och hållbara transporter)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 25 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Vänertinget i enad front för miljön och hållbara transporter

Publicerad tisdag, 20 mars 2018, 12:08 av Redaktionen

vanern_venern_natthamn

Under två dagar har företag, föreningar, politiker och intresseorganisationer träffats på Parketten i Lidköping för att utbyta erfarenheter, tankar och idéer kring arbetet med miljö, sjöfart och handel i Sveriges största sjö, Vänern.

Vänertinget arrangeras av Vänersamarbetet och Vänerns Vattenvårdsförbund med stöd från Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

Vänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades hösten 2015. Dess medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland är dessa Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle. I Västra Götaland Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg, Åmål.

Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern.

Vänertinget-2

Ett sextiotal representanter för politik, föreningar och företagare var på Parketten när Vänertinget 2018 tog upp frågor om Vänerns framtid.

På måndagens morgon hälsade Lidköpings kommunalråd Jonas Sundström och Bjarne Olsson, ordförande Vänersamarbetet, välkomna och sen var det igång.

Under förmiddagen avhandlades allt ifrån Vänerns vattennivåer med behovet av förändrad vattenreglering, igenväxtning och miljöfrågor. SMHI har i nära samarbete med representanter för vänerns olika intressen tagit fram två rapporter. De förklarar det nya klimatets påverkan på sjön, Göta älv och i förlängningen även de olika aktörer som finns i och omkring Vänern.

Rapporten tar också upp lågt och högt vattenstånd som blivit vanligare och utvecklingen ser inte ut att stanna av. Vintrar med höga vattennivåer och översvämningar kommer stå i skarp kontrast till somrar med låga flöden och problem för jordbruk och sjöfart. Detta är enligt SMHI något vi måste anpassa oss till i högre grad.

Efter lunch avhandlades Vänern som varumärke nationellt och internationellt och därefter förljde presentationer och diskussioner om Vänerns kulinariska möjligheter och utbud med hushållningssällskapets Johanna Ekekrantz.Vanern-logo-RGB-(002)

Under båtmässan i Göteborg lanserades för första gången ett för gästhamnarna gemensamt varumärke.

Under punkten Speakers corner berättade Sara Peilot om senaste nytt från Vänerns Vattenvårdförbund och om samförvaltning för fiske i Vänern. Därefter var det dags för Johan Källson som förutom att sitta i Vänerns näringslivsråd som bekant också är VD i Thunbolagen.

Det som är mest aktuellt för Vänerns kommersiella transporter är idag Sjöfartsverkets höjda avgifter för sjöfart och lots. Det innebär en 100 % ökning för företagen och som tvingas höja priset med uppåt 10% för transport emot kund. En sådan ökning kan få många att titta på andra alternativ. Det innebär i så fall också en ökad belastning på miljön då en fartygslast motsvarar 30 långtradare till en tiondel av bränslet.

Vänertinget-1

-Vi vill att sjöfartsverket tar ett nytt grepp och ser till helheten, säger Johan Källsson, Vd för Thunbolaget.

Andra utmaningar är den nya hissingsbron som med sin låga höjd riskerar att blir en flaskhals men därav tvistar de lärde. Miljön med nya sorters bränslen och nya slussar i Trollhättan var andra ämnen som diskuterades. Ombyggnad och digitalisering av slussarna i Trollhättekanalen till 2030 anses vara helt avgörande för Sjöfarten i Vänern. Detta kommer i sin tur slå hårt emot hela regionen med utsatta arbetstillfällen och miljön då det kommer bli en markant ökning av landtransporter.

Vänertinget-3

-Vi tittar mycket på containerfrakt och ser stora möjligheter för Vänern. Men det är ett stort jobb för det gäller inte bara båtarna. Även kajer och kranar runt Vänern måste kunna klarar dessa laster, säger Göran Lidström, Vänerhamn.

Deltagarna i tvådagarsmötet framhåller Vänern som en sjö med stora möjligheter för transport, handel, turism och miljö och det är det som gör detta Vänerting så intressant. Utbytet av erfarenheter och nya idéer kan skapa nya synergier och samarbeten för att sjön i framtiden skall kunna leva. Både kommersiellt och i fråga om vattnets hållbarhet och djurlivets fortlevnad.