Gå direkt till Nyheten (Debatt: Psykiatrin måste fortsätta utvecklas)

  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Debatt: Psykiatrin måste fortsätta utvecklas

Publicerad måndag, 12 mars 2018, 13:32 av Insändare

kristdemokraterkdloggaPsykiatrin måste fortsätta utvecklas, skriver KD-politikern Conny Brännberg i en debattartikel.

När Kristdemokraterna och övriga partier i GrönBlå Samverkan efter valet 2014 övertog ansvaret för Västra Götalandsregionen pekade vi ut psykiatrin som ett prioriterat område. I ekonomiska termer har vi tillfört psykiatrin en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag.
Medlen har använts för att möta utmaningar inom ett område som länge varit eftersatt.

Tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning och behandling har förbättrats avsevärt och fler vårdsökande hjälps idag än någonsin tidigare. Till detta kan läggas satsningar på specialiserad psykiatri för personer som lider av självskadebeteende, stress, ätstörningar, trauma, tvångssyndrom, könsdysfori och missbruk med mera.

Samtidigt behöver vi fortsatt arbeta för att öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Inom BUP får betydligt fler vård än tidigare, men antalet sökande har under de senaste åren ökat drastiskt. Många får vänta för länge för att få vård. För oss i Skaraborg är detta en mycket angelägen fråga då det inte längre bedrivs någon slutenvård för barn och ungdomar inom vårt sjukhusområde. Tyvärr har det varit svårt att rekrytera läkare och för att den medicinska säkerheten ska upprättas har berörda patienter hänvisats till andra områden. Vi värnar de svårast sjuka barnen och deras familjer.

Vi har bland annat startat igång ett arbete för att förbättra vårdcentralernas behandling av barn och unga med psykisk ohälsa. Det är av största vikt för att fler ska få hjälp i ett tidigt skede och för att öka tillgängligheten till den specialiserade vården på BUP.
Elva nya mottagningar, anslutna till vårdcentraler, har skapats för att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år som lider av psykisk ohälsa.

Vi kommer målmedvetet fortsätta arbetet med att förstärka och utveckla vården för att minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagandet av patienter med psykisk sjukdom.

Conny Brännberg (KD) Regionpolitiker

En kommentar på “Debatt: Psykiatrin måste fortsätta utvecklas”

  1. Watchingeye skriver:

    Vackra ord som brukligt, när politiker ”talar”.
    Har KD månntro funderat det allra minsta kring de bakomliggande mekanismerna när det rör det sanslöst ökande psykiska ohälsan i samhället? I vanliga människors ögon är nog roten till ohälsan där man också behöver satsa enormt stort.
    Jag gissar att KD:s politik i det stora hela inte riktigt synkar med det samhällsförändrande och förebyggande arbete som krävs idag.

Kommentarerna är stängda