Gå direkt till Nyheten (Lidköpings socialdemokrater på årsmöte)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 04 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpings socialdemokrater på årsmöte

Publicerad söndag, 11 mars 2018, 13:08 av - Inskickat material

socialdemokraterna-rosSocialdemokraterna i Lidköping höll årsmöte  på öärdagem  i Lidbeckska huset.

Mötet öppnades av ordförande Kenneth Lundell som hälsade 50-talet medlemmar välkomna! Mötet inleddes med flöjtmusik av lärare och elev från musikskolan som uppskattades mycket.

Därefter sjöngs Arbetets söner unisont av deltagarna.

Mötet höll Parentation över  medlemmar som avlidit under 2017.

Daniel Arthursson valdes på förslag av valberedningen som årsmötesordförande med Betty-Ann Weiler som sekreterare.

Partidistriktets gäst Alex Bergström framförde en hälsning till årsmötet samt informerade om och redovisade upplägget inför årets valrörelse på riks- region- och lokalnivå.

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse godkändes  och kassören Kjell Hedvall medverkade med bild och ljud från Peru.

Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Kjell Hedvall omvaldes på två år som kassör och Diana Svensk och Bror Hedlund nyvaldes som styrelseersättare på 1 år. Mario Melani och Betty-Ann Weiler omvaldes på två år som ledamöter i styrelsen.

Linda Karlsson valdes som ny ledamot i styrelsen samt omvaldes som facklig ledare och Per-Erik Karlqvist omvaldes som studieorganisatör.

Rolf Andersson, Katarina Sundberg och Gustav Edvinsson omvaldes som ersättare i styrelsen.

Socialdemokraternas Kommunala Handlingsprogram 2018 – 2022  som arbetats fram av medlemmar och valledning fastställdes.

Förfriskningar intogs vid lämplig tidpunkt i form av kaffe, the eller juice till välsmakande tårta.

Gästen, presidie, personal avtackades med blommor och mötet avslutades med unison sång av Internationalen.

 

Socialdemokraternas styrelse

Gm Kenneth Lundell