Gå direkt till Nyheten (Hört på stan: Vem kommer först?)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Måndag 06 april 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Hört på stan: Vem kommer först?

Publicerad fredag, 09 mars 2018, 11:45 av Björn Smitterberg

ikon_bjoerns2Behövs verkligen politikerna?
Ett par gånger har det nämligen hänt att beslutshandlingar blivit offentliga innan besluten fattats av politikerna.

I måndags gick det att läsa i medier om ett beslut som skulle fattas på tisdagen!
beröm för snabb handläggning – eller?
Information har ett syfte – det är det främsta sätter för beslutsfattare att få sina beslutsunderlag och beslut godkända utan att någon ska få chansen att säga emot.
Därför jobbar vi på Lidköpingsnytt med inriktningen att så många beslutsunderlag och förslag som möjligt ska vara presenterade i förväg. Men beslut presenterar vi inte förrän de är fattade.
Många politiker tycker det underlättar att omgivningen vet mer, men vissa tycker det är ett hinder och att kommunen själv ska informera.

Redaktören förvånas ofta över besluten om övergångsställen.
Oftast blir det avslag på förslagen, med en omskrivning att fotgängarna tar stora risker. Det är enligt omskrivningen som används säkrare att passera gatan utan övergångsställe än med.
– Fotgängarna invaggas i falsk säkerhet, står det. Och politikerna håller med av någon förunderlig anledning.
Ta exemplet järnvägsbron.
Här vill många ha övergångsställe på västra sidan, precis som på östra.
Det vill inte trafikenheten som besvarar förslaget med statistik och att det är farligare med övergångsställe än utan.
Märkvärdigt nog finns redan ett övergångsställe som förbinder östra sidan av Järnvägsbron med gångväg.
– Men på östra sidan är övergångsstället längre  från järnvägen, sa en politiker häromdagen.
Järnvägen? Den har ju bommar. Det är inte så att vi vill ha övergångsställe där tågen ska släppa fram gående. Det förslaget har åtminstone inte redaktören sett – mer än i ett fall, och det gällde Källby. Det är ett ställe där biltrafiken ska uppmärksammas på gående och cyklande.

Uppsnappat
Redaktören var häromdagen närvarande vid ett samtal (för han själv var det nästan grekiska) hur föräldrar lärt sig kontrollera vad deras barn skriver på sociala medier.
Det visade sig finnas inslag på något som kallas snapchat (stavning?) som gör föräldrarna varma om hjärtat. Men dessvärre också inslag som sprider iskyla i kroppen.
Det används bland nio- tioåringar språk som får vuxna att rodna och utfall mot ”kamrater” i den grupp man ingår som är rena uppviglingar och svåra hot.
Frågan är om mobiltelefonen tagit över skolgårdarnas slagsmål. Man fajtades till man tröttnade, sedan var det bra. Men nu gäller det att förnedra?

Naturligt eller onaturligt
När redaktören i veckan passerade över Järnvägsbron fångade isen på älven blicken. Där fanns i isen en spikrak spricka.

sprickaspikrak

Naturlig spricka – eller av mänsklig hand?

/God Helg