Gå direkt till Nyheten (Lidköping behöver 250 nya högstadieplatser enligt målet 2030.)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 20 februari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Vivianne
  3. I morgon:
  4. Hilding

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Lidköping behöver 250 nya högstadieplatser enligt målet 2030.

Publicerad tisdag, 06 mars 2018, 14:03 av Mikael Ingebäck

rudenscholdskolan2012Enligt den senaste befolkningsprognosen växer invånarantalet i Lidköping stadigt och Barn- och skola behöver snarast ta beslut om vad som skall göras.

Det är planerings- och lokalkoordinator Niclas Muhrblom som med anledning av den uppkomna situationen fått uppdraget att sammanställa den första rapporten som i dag presenterades och godkändes på nämndsmötet.

Rapporten, som sammanställts med hjälp av Barn- och skola, samhällsbyggnad och intern service, fastställer att Lidköpings tre högstadieskolor idag inte är dimensionerade för att ta emot det ökade antalet elever mellan 13 och 15 år som prognosen visar.

I dagsläget har Rudenschöld, Fredriksdal och Dalängsskolan mellan 370 och 450 elever var. Planlösning och bristen på utrymme på respektive skola börjar redan göra sig påminda och problemen kommer successivt att öka.Högstadie-1

Gul markering belyser när i tid respektive skola bör ha åtgärdats för att kunna ta emot antalet elever enligt prognosen.

Det har arbetats utifrån tre perspektiv. I det första steget ser studien till de befintliga lokaler för att kunna anpassa dessa till att möta de kommande utmaningarna. I det andra steget har arbetsgruppen tittat på möjligheter till ut- eller på byggnad av de skolor som finns idag. I det sista skedet står en nyetablering för dörren. En ny strategiskt placerad högstadieskola som delar in Lidköping i fyra upptagningsområden.

Mario-melani

– I nuläget ska vi inte bygga någon ny skola. Indelningen i de befintliga upptagningsområdena med bra fördelning av de elever som kommer utifrån är väl fungerande. Dessutom lämpar sig skolorna som dom ser ut alldeles utmärkt för om- eller påbyggnad, förklarar Mario Melani, Ordförande i Barn- och skolnämnden. 

Nästa steg blir att kostnadsberäkna och konsekvensbeskriva de olika förslagen utifrån byggnadssätt, lokalisering, organisation och arbetssätt utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Högstadie-4

Dalängskolan. Den gröna markeringen är byggnader som anses lämpliga för påbyggnad

Högstadie-3

Fredriksdalskolan. Den gröna markeringen är byggnader som anses lämpliga för påbyggnad

Högstadie-2

Rudenschöldskolan. Den gröna markeringen är byggnader som anses lämpliga för påbyggnad

Rapporten konstaterar att de tre respektive skolorna alla har ett utmärkta strategiskt läge med byggnader som går att bygga på eller till. Ett område förstudien pekar på är matsalarna som även om köken klara det ökande antalet elever ändå får svårt med sittplatser. Detta gäller i första hand Rudenschöldskolan som delar matsal med DLG. Förstudien förklarar vidare att det behövs en dialog med gymnasieskolan för att se till gemensamma insatser då elevantalet ökar även där.

I förslaget till beslut står det:

Arbetsutskottet förslår barn- och skolnämnden att godkänna rapporten samt att nämnden ställer sig bakom förslag till att det i Lidköpings kommun ska vara tre likvärdiga högstadieskolor. Anpassning av lokalerna för att frigöra mer elevyta ska inledas på Rudenschöldskolan där behovet uppstår först.

Barn--och-skola-3

– Vi tycker Dalängskolans strategiska läge är bra och vi vill ha alla planerade elevplatser där. Det går helt i linje med vad vi vill göra i området i övrigt. Sporthall, bostäder med mera, säger Anna Wallgren, moderat och 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.

Moderaterna lämnade en Protokollsanteckning gällande rapporten som lyder:

Moderaterna förordar en ombyggnation av Dalängsskolan så att antalet platser kan utökas med 200 stycken mer än idag. l enlighet med vårt förslag om en gymnastiksal med fullgoda mått i området så ser vi möjligheter att samutnyttja en ny idrottshall för ändamålet. Området är också Iämpligt utifrån förslaget till översiktsplan som tydligt visar att vi kommer växa i den riktningen.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet