Gå direkt till Nyheten (”Små möjligheter för kommuner att påverka gifter i vatten”)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Lördag 24 augusti 2019
  1. Dagens namn:
  2. Bartolomeus
  3. I morgon:
  4. Lovisa och Louise

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

”Små möjligheter för kommuner att påverka gifter i vatten”

Publicerad torsdag, 01 mars 2018, 11:28 av Björn Smitterberg

lidanis180122På tisdag sammanträder samhällsbyggnadsnämnden och då kommer det frågor som rör Lidköping, Västra Götaland, Sverige, Europa och världen bokstavligen upp till ytan; Det handlar om en remiss  till Vattenmyndigheten om att förhindra nya gifter och få bort tidigare ur vatten. Ett förslag till svar finns som särskilt pekar på Flian, Öredalsån, Lidan och Vänerns vikar.
Bilden: aktuell iskall yta på Lidan

Men kommunens möjligheter betraktas som mycket begränsade när det gäller åtgärder. Trots att det handlar om något så viktigt som dricksvatten till människor och djur, och bevarande av natur. I sammanhanget nämns också överlevnaden av fisk i Vänern. Omsorgen om vatten är dock mycket viktig för Lidköping som är en kommun med ovanligt mycket vatten att ansvara för.

I förslaget till yttrande framgår att det måste finnas incitament för att markägare – främst jordbrukare – ska medverka i processerna och vilja medverka till minskade utsläpp.
– Jordbruket är tydligt reglerat kring spridning av bekämpningsmedel och gödsel samt näringsläckage idag, skriver tjänstemännen vid Samhällsbyggnad i förslaget till yttrande.
– Trots detta uppfylls inte miljökvalitetsnormerna vilket visar på behovet av åtgärder för att komma till rätta med näringsläckage och spridningen av bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter. Riktad tillsyn och andra krav med fokus på växtnäringsbalanser och minskad risk för spridning av bekämpningsmedel och dess nedbrytningsprodukter kan vara bra incitament, även bra med påtryckning från exempelvis Jordbruksverket eller Länsstyrelsen för att möjliggöra för tillsynsmyndigheten att avsätta resurser till ändamålet.

Kritik riktas mot regelverket för att skapa våtmarker:
– Regelverket är så komplicerat att det är risk för att våtmarksprojekt eller andra åtgärder inte blir av även om intresset och viljan finns.

Ny teknik efterfrågas i ett av de många delsvar som yttrandet som helhet innehåller:
– ”Bromsa” utflödet av vatten från åkermark och bebyggda miljöer. Gynna åtgärder där kvarhållning av vatten genomförs.
– Utveckling av snålspolande/recirkulerande teknik för hushållsändamål och verksamhetsproduktion. Effektivare rening av avloppsvatten från både enskilda och kommunala avloppsanläggningar.

Svaret från kommunen bygger på en serie frågor som Vattenmyndigheten ställt. Det kan förstås komma att ändras efter hand som det vandrar genom kommunens politiska nivåer.

En kommentar på “”Små möjligheter för kommuner att påverka gifter i vatten””

  1. Christian skriver:

    då kanske det är dags att avlägsna flouret också=)

Kommentarerna är stängda