Gå direkt till Nyheten (Släktforskare på årsmöte)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 03 februari 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Släktforskare på årsmöte

Publicerad söndag, 25 februari 2018, 19:37 av - Inskickat material

slektforsknign180225Lidköpingsbygdens Släktforskarförening har på Wennerbergsgården hållit sitt årsmöte med ett stort antal medlemmar på plats.

Ordförande Eva Jonsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet och gjorde en summering av året som gått och konstaterade att föreningen är mycket livaktig med många aktiviteter och många aktiva medlemmar. Medlemsantalet har ökat något.

Till ordförande för årsmötet valdes Dan Linder som på ett bra sätt slussade genom de olika punkterna.

slektforsknign180225

Ordförande Eva Jonsson avtackar Kaj Dahlquist för ett gott arbete.

Val av ledamöter:
Som vice ordförande omvaldes Dan Linder på 2 år.
Som kassör omvaldes Kristina Andersson på 2 år.
Som sekreterare valdes Sven-Erik Hedén på 1 år (fyllnads val) eftersom Kaj Dahlqvist avgått.
Till ledamot omvaldes Lasse Sjöström på 2 år.
Till suppleant valdes Kristina Ahlin på 2 år.

Ordförande Eva Jonsson, samt styrelseledamot Hans-Olof Särnqvist kvarstår 1 år.

Omval av revisorer Ingrid Jonsson, nyval av Birgitta Jonsson. Stig-Olof Pettersson omvald som revisorssuppleant. Omval av programgruppen med Ann-Cathrine Lindblad, Ove Larsson, Lasse Sjöström.
Omval av köksgruppen med Karin Karlsson, Lisbet Andersson, Gunnar Nyman, Birgitta Jonsson och Alf Lindblad.

Till valberedare omvaldes Alf Lindblad, nyval av Agneta Lilja.

Ordförande Eva Jonsson framförde ett stort tack till Kaj Dahlquist för det fina jobb som han under alla år gjort i styrelsen. Efter mötet visades filmen ”Pôjkera i Böja” med många tankar om hur fantastiska liv dessa tre bröders varit.

/Text och bild: Lasse Sjöström/