Gå direkt till Nyheten (Teknisk service summerar 2017)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Fredag 18 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. HildaH och ildur
  3. I morgon:
  4. Henrik

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Teknisk service summerar 2017

Publicerad tisdag, 13 februari 2018, 11:55 av Mikael Ingebäck

Ängens-ARV-3De omfattande arbetet med nyinvesteringar inom alla enheter hos förvaltningen genomsyrar verksamhetsberättelsen.

Under gårdagens nämndsmöte  godkände politikerna förvaltningens verksamhetsberättelse från 2017. Det händer väldigt mycket på teknisk service och alla enheter jobbar med stora projekt. Det är också det som är helt dominerande i redogörelsen.

Vatten och avlopp- Har under året jobbat med förberedelserna för det nya reningsverket och denna fas går nu över i ett praktiskt skede. I dagarna påbörjas förberedelserna för skogsavverkning. Det har också förberetts för dragningen av VA till Tun.

Renhållningen- Har under året bland annat påbörjat en testperiod för att hantera källsortering med matavfall i förgrunden. Denna del av processen är i sitt slutskede och Jan Westin hade en genomgång om resultaten under  gårdagens nämnd. Förvaltningen är nöjda med utfallet och i väntan på ett politiskt beslut om allmän implementering så flyttas 21 av de budgeterade 30 miljonerna med till 2018.

Källsortering-3Enhetschefen på renhållningen, Jan Westin, blickar mot framtiden vid ett av kärlen för matavfall.

-Källsorteringen och lösningen för matavfall är egentligen våran enda skämskudde, den har diskuterats sedan 1991 och är fortfarande inte löst. Vi hoppas innerligt att vi kan få ett positivt beslut från politikerna så vi kan komma ikapp den stora del av Sveriges kommuner som redan jobbar med detta, säger Linda Lundström, Förvaltningschef på Teknisk service.

Lidköpings Bredband- Under året har det grävts ner bredband i stor omfattning och i och med den milda vintern har man kunnat hålla ett konstant högt tempo. Det har inneburit minskade kostnader och det budgetutrymmet har förlagts till renhållningen och Kartåsens avfallsanläggning, där det kommer behövas investeringar om allt går som det ska med den nya källsorteringen. Målet är att innan årets slut skall 100% av alla fastigheter i Lidköpings kommun ha tillgång till bredband. Det som i närtid är aktuellt är de enhetliga anslutningsavgifterna på 18.900 kronor som det beslutas om under nästa kommunfullmäktige samt nya dragningen av VA till Tun där det skall läggas ner bredband för att åstadkomma full tillgång för de medborgare som så önskar.

Lidköpings-bredband-2Fibersvetsning

Lidköpings elnät- Det har under året skett mycket även inom detta område. I första hand har fokus legat på den nya kraftstationen vid Ekestubben som förväntades stå klar under 2018. Det har stött till lite problem med upphandlingen kring monteringen som gör att enheten eventuellt måste revidera startdatum. Annars flyter allt på som det ska.

linda-lundstrom_150611-Vi är stolta över att vi kan erbjuda god service till ett bra pris. I Lidköping ligger vi i snitt mellan 20-30% under jämförbara kommuner. Det skall också sägas att vi har jobbat förebyggande och med stort fokus på risk- och svårighetsanalyser. Vi har också tagit stora kliv inom kommunikationen. Det är viktigt att medborgarna förstår vad som händer och känner delaktighet, avslutar Linda Lundström, förvaltningschef på teknisk service i Lidköping.

Förvaltningen gick 3,8 miljoner plus. Det skall jämföras med de 4,5 miljoner som förvaltningen hade i budget.

 

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet