Gå direkt till Nyheten (Fjärrvärmen i Lidköping är snäll mot klimat och miljö)

 
 1. Lidköpingsnytt.nu
 2. Fredag 18 januari 2019
 1. Dagens namn:
 2. HildaH och ildur
 3. I morgon:
 4. Henrik

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Fjärrvärmen i Lidköping är snäll mot klimat och miljö

Publicerad tisdag, 13 februari 2018, 12:05 av Redaktionen

nyavermeverket_linkark– Lidköping Energis kunder bidrar till minskad klimatpåverkan.
Det skriver företagets ledning i ett pressmeddelande sedan klimatbokslutet för 2016 är klart.

Här är pressmeddelandet i sin helhet:

När Lidköping Energi producerar fjärrvärme, hetvatten, ånga och el till den lokala marknaden gör bolaget, tillsammans med alla sina kunder, samtidigt en insats för miljön. Modellen att återvinna energi ur restavfall innebar att utsläppen av växthusgaser bara under 2016 reducerades med 47.600 ton, jämfört med om energin skulle framställts på andra sätt. Det visar företagets senaste klimatbokslut.Kommunägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 gigawatt-timar fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för 90 procent av Lidköpings centralt belägna bostäder och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. 99,6 procent av fjärrvärmen produceras av återvunna eller förnybara bränslen.

Modellen att genom högeffektiv förbränning återvinna energin ur restavfall från både företag och hushåll är i praktiken också en miljöinsats. Lidköping Energis andra klimatbokslut, som tagits fram av det oberoende miljöutredningsföretaget Profu, visar att avfallsförbränningen i Lidköping under 2016 bidrog till att minska utsläppen av så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e) med 47.600 ton. Om Lidköping Energis produktion ersatts med andra alternativ, så hade utsläppen av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen med andra ord varit betydligt större.

– När allt avfall har källsorterats ser vi till att utnyttja det som blir kvar maximalt i vår produktion av både värme och el. I samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller, säger Lidköping Energis Miljösamordnare Johan Ekblad.

Bolagets första klimatbokslut gjordes 2015 och det gav samma entydiga svar som för 2016: Fjärrvärmesystemet är inte bara tryggt och smidigt för kunderna, utan alla som ansluter sig till det lokala fjärrvärmenätet gör också ett bra miljöval jämfört med att satsa på andra befintliga energilösningar.

I klimatbokslutet beräknas hur mycket Lidköping Energis verksamhet påverkar klimatet genom sina egna utsläpp av växthusgaser. Det kan vara i form av exempelvis transporter och energiförbrukning, så kallad tillförd klimatpåverkan. Samtidigt beräknas hur mycket klimatpåverkan som undvikits tack vare att lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme istället för andra vanliga alternativ. För 2016 konstateras att den undvikna klimatpåverkan blev 47 600 ton större än den tillförda. De reducerade utsläppen motsvarar vad all biltrafik i Lidköping släpper ut under nio månader.

VD Peter Johansson ser klimatbokslutet som en viktig miljöguide för Lidköping Energi.
– Vi kommer att fortsätta investera i vår verksamhet för att ytterligare minska vår egen klimatpåverkan och här ser vi redan en ytterligare förbättring mellan åren 2016 och 2017. Samtidigt ska vi bli ännu bättre på att inspirera lidköpingsborna att tänka hållbart i sin egen vardag, säger Peter Johansson.

2 Comments

 1. Kjell Kjörk

  Intressant läsning, men hag har några kommentarer.
  Varför nämner ni inte att Lidköping importerar sopor från England för förbränning i Lidköping inom ett Natura 2000 område!!
  Soporna kommer från England per båt till Lidköping. Det skulle vara värdefullt om någon från ledningen vore närvarande nästa gång en båt lossas i Lidköpings hamn för att se hur det hela ser ut.

 2. Roberth Andersson (SD)

  Priset är att Lidköpings kommun är en av Sveriges sämsta kommuner på sopsortering. En trend som måste vändas omgående. Tydligen är det okej att förstöra miljön, bara det görs miljövänligt.

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet