Gå direkt till Nyheten (Nytt psykiatrisjukhus i planerna)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 30 oktober 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Nytt psykiatrisjukhus i planerna

Publicerad måndag, 05 februari 2018, 18:11 av Redaktionen

En ny akut och ett nytt psykiatrihus, det är några av de investeringar som behöver göras för framtidens vård på Skaraborg Sjukhus och som nu GrönBlå Samverkan ser behovet av.
– En trygg vård med hög kvalitet och god tillgänglighet för patienterna samt en bra och trivsam arbetsmiljö för personalen – det är utgångspunkterna för GrönBlå Samverkans hälso- och sjukvårdspolitik och även utgångspunkterna när vi investerar i framtidens vård. Vi ser att det finns tydliga behov av att investera för detta på Skaraborgs Sjukhus. Tidigare har förlossningen fått ny fräsch lokalisering och barn och kvinnokliniken fått helt nya lokaler. Något som tagits emot positivt av såväl patienter som personal. Även specialisttandvården byggs det nu nya lokaler för.

Det skriver de samverkande partierna i ett pressmeddelande i dag.

Nu vill GrönBlå Samverkan ta nästa steg och även investera i en helt ny byggnad som ska inrymma en ny akut, operationssalar och intensivvårdsavdelning. Även en ny psykiatribyggnad ska uppföras. Dessutom ligger det i planen att mottagningsblocket byggs om för att erbjuda en mera modern och lättillgänglig öppenvårdsverksamhet.

– För Skaraborgs Sjukhus har den nya akuten mycket stor betydelse. Trångboddheten med tre gånger fler patienter mot vad lokalerna är avsedda för motverkar möjligheterna till effektiv vård. Psykiatriakuten måste också snarast komma till stånd, då de nuvarande lokalerna hindrar modern vård. Därför är det önskvärt att psykiatrihuset påbörjas först, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

– Det är viktigt för befolkningen i hela Skaraborg att satsningarna kommer till i vår del av regionen, för att kunna ha tillgång till kvalitativt bra sjukvård fortsatt och som utvecklas framåt, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Idag är Skaraborgs Sjukhus Skövde drygt 40 år gammalt. Det innebär att delar av verksamheten idag har otidsenliga lokaler. Ett exempel är akuten som från början byggdes för att ta emot 25000 patienter per år. En siffra som idag rejält överskrids och ligger på ca 60000 patienter per år och därför är behovet stort för en ny akut, mera anpassad efter dagens och morgondagens behov.

Det nya ambulansintaget byggs för att kunna ta emot sex ambulanser (och fler om en situation uppstår som så skulle kräva, exempelvis en stor olycka) mot nuvarande tre. Akuthuset kommer även inrymma bland annat nya operationssalar och ny intensivvårdsavdelning samt en akutröntgendel. Den nya akuten ska klara av totalt ca 75000 patienter per år.

Det nya psykiatrihuset blir ett tvåvåningshus där miljön blir av stor vikt, både vad gäller den inre miljön som ska göras så trivsam och närmast hemlik som det går, liksom den externa miljön runt omkring byggnaden. Detta psykatrihus kommer att ersätta den vuxenpsykatriverksamhet som idag bedrivs i Falköping. Det kommer även att finnas en psykatriakut i byggnaden. Dessutom kommer det nya psykatrihuset att byggas i anslutning till det nya akuthuset. Detta för att dra fördel av att den psykiatriska och somatiska vården nu samlokaliseras då det finns patienter inom den psykiatriska vården som även har behov av somatisk vård.

Projekten som totalt handlar om investeringar på över 2 miljarder kronor behandlas på Skaraborgs Sjukhus styrelsemöte den 21 mars och går därefter vidare till regionstyrelsen i Västra Götaland och eventuellt även till regionfullmäktige för beslut.