Gå direkt till Nyheten (Moderat förslag i dag: Bostäder, idrottsplats och idrottshall vid Kartegårdsvägen)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 07 juni 2023

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Moderat förslag i dag: Bostäder, idrottsplats och idrottshall vid Kartegårdsvägen

Publicerad onsdag, 31 januari 2018, 20:10 av Björn Smitterberg

parti-moderatI det fortsatta visionsarbete och satsningen på att få nya mål för sin politik presenterade Moderaterna i Lidköping i kväll ett förslag på att skapa en ny idrottsplats som ersättning för den vid Framnäs i det nuvarande skogsområdet längs Kartegårdsvägen – mellan Ringleden och Esplanaden. Här skall också byggas en matchhall – en idrottshall för alla inomhussporter. Även bostäder skall kunna skapas här.

I gengäld vill de moderata politikerna ha loss nuvarande idrottsplatsen vid Framnäs samt parkeringsplatsen mellan Läckögrillen och Kronocampingen för bostäder.
– Vi vill ha bostäder här och inte butiker eller andra verksamheter. Konstgräsplanerna vill vi reservera dels för Kronocampingens utveckling och för ett nytt badhus i anslutning till bassängerna vid Framnäsbadet, säger Anna Wallgren, en av Moderaterna som i kväll presenterade förslag för  jobb och investeringar.

Man talar om stadsdelen Dalängen, som dock inte ska ta så mycket mark att rekreationsområdet i skogen längs Ringleden störs. Att använda Framnäsområdet är inte nytt – det hade Moderaterna som förslag redan till förra valet.

moderater

Moderater som deltog i presentationen i eftermiddag: Christian Pousette, PG Lindahl, Anna Wallgren och Johan Calmestrand.

Moderaterna har sedan knappt ett år arbetat i olika grupper med utvecklingsprojekt – i vissa delar visioner. Tidigare har ett trygghetspaket presenterats. Efter dagens ”jobbdeal” och ”investeringspaket” väntar visionsarbeten inom utbildning, integration och slutligen ekonomi. Ekonomin kommer i sista hand och det kan man betrakta som en svaghet.
– Vi vet inte vad saker och ting kostar – det får man veta när man bryter ned våra förslag för att försöka förverkliga, säger Rasmus Möller.

Trots att utbildning kommer senare finns här med förslag på att bygga ut högstadiet i Lidköping med en satsning på 200 platser på Dalängskolan. Högstadieskolorna kan nämligen – enligt Moderaterna – bli ett nålsöga i framtiden och ett hinder för Lidköpings expansion.

Presentationen i dag var verkligen visionär och utan detaljer. Men vissa saker finns med:
– En utökad satsning på Kinnekullebanan anses nödvändig för Lidköping och kommunen bör snarast ta kontakt med övriga kommuner för att få igång utvecklingsarbetet och utredaren i detta fall, PG Lindahl, menar att kommunerna kan bli tvungna att vara med i finansieringen med egna pengar.
– Utbyggnad av Skaravägen  till 2+2-väg och farthöjning till 100 kilometer i timmen.
– Fortsättningen på nya 44:an så den går hela vägen till trakten av Risakorset över en ny bro över Lidan vid Hovby måste komma tidigare än 2036.  Detta  för att få bort trafik från övriga delar av Lidköping – på vissa trafikplatser är situationen rent förlamande tidvis. Även flera mindre åtgärder föreslås.
– Det måste finnas industrimark – eller mark för verksamhetsområde som det numera heter. Det måste finnas för att locka med, inte börja leta efter om det kommer ett företag.
– Kommunägda Lidköpings Näringslivsfastigheter bör erbjuda sina hyresgäster att köpa fastigheterna de nu hyr.
– Fler företag ska lockas satsa på bostadsbyggande i Lidköping.
– Delar av Hovbyfältet (inte landningsbanan) ska kunna bli verksamhetsområdet (alltså industriområde).

Det finns även mjuka förslag med – förslag som kommunen kan bestämma redan nu om man vill.
– Vi vill exempelvis att stöd till familjer ska fördelas lika mellan föräldrar och inte bara gå till pappan i en kärnfamilj. Att det är så hämmar möjligheterna för kvinnor, säger Rasmus Möller.
– Vi vill även att de som får stöd ska avkrävas motprestationer  – kanske i form av ett aktivt jobbsökande.

– Vi vill ha en politisk diskussion om markanvändning där jobb får en tydligare tyngd. Att fatta beslut som äventyrar tidigare stora arbetsgivare är fel.

Moderaterna för också fram något som föreslagits av politiker och allmänhet i åratal utan att något skett; Marknadsför Lidköping bättre. Det sker när det  gäller besöksnäring och det vill Moderaterna att man satsar vidare på när det gäller handel, krogar och kultur. Men marknadsföringen av Lidköping som plats för företagande är det sämre med.

Även möjligheten att skapa jobb kan vara mjuka frågor. Moderaterna i Lidköping anser att bemötandet och motverkande av kommunal konkurrens ska stoppas.

Det ska åter sägas att det är övergripande förslag som presenteras – de skall efter hand brytas ned i detaljnivå men skall utgöra en slags grund för valarbete och arbete de kommande fyra åren.

/Tidigare har trygghetsparketet presenterats – klicka här. /