Gå direkt till Nyheten (Möte i Lidköping om läget för siken och dioxinet)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 24 maj 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Möte i Lidköping om läget för siken och dioxinet

Publicerad tisdag, 30 januari 2018, 15:21 av Redaktionen

väner-sikFör att klarlägga allt som gjorts och hur läget är för Vänersiken kommer ett möte att hållas på biblioteket i Lidköping under onsdagen. Hit hoppas man att yrkesfiskare och andra intresserade skall komma. Flera forskare är inbjudna att medverka.

Sveriges insjöfiskare driver i samarbete med forskare på IVL (Institutet för vatten och luftvård) och SLU, med stöd från Fiskeområde Vänern, Leader Vättern och SIVL (Stiftelsen för vatten och luftvårdsforskning) ett projekt för att hantera dioxinproblemen i bl.a. sik. Målet är att hitta metoder som möjliggör säker sortering så att dioxinhaltiga fiskar sorteras bort och fisk med godkända värden kan säljas.

Projektet har pågått i några år och resultat kan nu redovisas och diskuteras.  Det framtida arbetet ska planeras.

Försäljningsstoppet för sik är ett problem som drabbat många fiskare. Att komma till rätta med dioxinproblemet och om möjligt få tillbaka sik som salufisk är därför en prioriterad fråga för SIC. Välkommen till en träff där vi informerar om det aktuella läget och får tillfälle att diskutera fortsatta åtgärder i denna viktiga fråga.

Mötet är öppet för alla yrkesfiskare, även icke-medlemmar i SIC, och andra med intresse för frågan. Ingen anmälan krävs.

/onsdag  kl 10, Stadsbiblioteket/