Gå direkt till Nyheten (Lidköpings bredband – inför en omställning)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Lidköpings bredband – inför en omställning

Publicerad torsdag, 25 januari 2018, 16:34 av Redaktionen

Lidköpings-bredband-3Under 2019 kommer Lidköpings bredband enligt plan slutföra nedgrävning av bredband i kommunen. Nu kommer också förslag på enhetlig anslutningsavgift.

Processen tog sin början den 15 Augusti 2016 efter att beslutet om investeringsbudgeten på 150 miljoner kronor klubbats i Kommunfullmäktige tidigare under våren(total investering från 2007 till 2027 är 350 miljoner). Från att tidigare bara lägga fiber där det grävdes av andra skäl gick de över till att aktivt gräva förberedande bredband. Nedgrävningen av fiber började på Mellbygatan och fortsatte i riktning mot ICA Klockan. Till en början var succén ett faktum då mellan 90-95% av alla fastigheter i området valde att ansluta sig direkt. Senare har den siffran sjunkit till en mer moderat nivå på 70-75%

Lidköpings-bredband-1-Det kan finnas många anledningar till varför man väljer att inte koppla in bredband. Digitalt utanförskap exempelvis. Det kan handla om fysiskt handikapp, brister i språkkunskap eller knappa ekonomiska resurser. Detta måste vi som samhälle vara redo att stötta upp. Dels för att få utnyttjat vårt nya nät till den kapacitet som finns men kanske framförallt för att överbrygga utanförskapet, säger Thomas Björkståhl, enhetschef på Lidköpings bredband.

Målet är att innan årets slut skall 100% av alla fastigheter i Lidköpings kommun ha tillgång till bredband. Detta betyder att förutom grävningen i stan kommer också arbetet slutföras mot exempelvis Vinninga, Hasslösa och Saleby.

Ett annat arbetsområde är samarbeten med VA-föreningar där Örslösa och Tun är på tapeten. Där jobbas det för fullt med att lägga det finmaskiga nät till hushållen som senare kommer anslutas till huvudlinan. Den läggs ned i samband med grävandet av det vatten och avlopp som grävs från Ängens avlopp- och reningsverk  till Tun. Innan det är klart försöker Lidköpings bredband hitta andra lösningar för uppkoppling. Ett antal möten med berörda fastighetsägare kommer att hållas i slutet av Januari.

Lidköpings-bredband-2Fibersvetsning.

Det som i närtid är aktuellt är de enhetliga anslutningsavgifterna på 18.900 kronor som det kommer beslutas om under våren. Tidigare har man haft två olika avgifter på grund av de samordningseffekter man räknat med vid kommunala exploateringsområden. Då dessa uteblivit gör enheten en justering så att kostnaderna täcks på samma vis som för övriga. Avgiften består av 16.400 kronor för gräv och dragning och resterande 2.500 kronor av Mediaomvandlare och installation. Förslaget om den enhetliga avgiften börjar vid taget beslut gälla ifrån första juli i år.

-Det finns ett budgetutrymme som vi nu lämnar över till renhållningen för deras investeringar i samband med  projektet för källsortering; Anslutningar privatpersoner tätort. Vi kommer nämligen inte komma upp i den ursprungliga kostnaden för vårt projektet enligt budget. Det har gått väldigt bra och vi har varit mycket effektiva, berättar Thomas Björkståhl, enhetschef på Lidköpings bredband.

Lidköpings-bredband-3Jonathan Chiti, grävare inspekterar handlaget hos kollegan Victor Roos, anläggningsarbetare.

När nu projektet med tillgång till bredband för alla går mot sitt slut börjar enheten fundera på omställningsarbete och framtid. Lidköpings bredband har idag omkring femtio personer som på ett eller annat sätt jobbar med fiberutbyggnaden. Av dessa är fjorton anställda och trettiosex personer som jobbar på entreprenad fram till projektets slut. De anställda kommer i framtiden finnas kvar i verksamheten och kommer huvudsakligen jobba med digitaliseringen i stadsnätet, service, underhåll och efteranslutningar.

Lidköpings-bredband-4Dämpningsmätning. Ljus skickas genom fiberkabeln för att se hur mycket ljus som går förlorat på hur lång sträcka.

Ett annat fokus finns också på de ökade myndighetskraven. Tillgången på bredband är idag uppgraderat till jämställt med el och vatten som samhällsfunktion av MSB- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Att hålla jämna steg i utvecklingen kommer uppta en stor del av enhetens tid och budget i framtiden. I detta ingår också driftssäkerheten i fråga om olika sorters hot.

-Vi är mycket intresserade av framtiden och de lösningar som i och med fiberdragningen är möjliga. Det handlar om alltifrån olika trygghetstjänster med larm och skydd för person till styrning av fastigheters el och vatten med olika sensorer för drift, åtgång eller läckage. Allt är möjligt! Avslutar Thomas Björkståhl, enhetschef på Lidköpings bredband.