Gå direkt till Nyheten (Nätverkslaget öppnar för allmänheten)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 17 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Anton och Tony
  3. I morgon:
  4. HildaH och ildur

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Nätverkslaget öppnar för allmänheten

Publicerad fredag, 12 januari 2018, 14:10 av Mikael Ingebäck

Nätverkslaget-4Maarit Liljeroth och Anna Wallgren hjälper de invånare som vill samordna sina myndighetskontakter och hjälpinsatser till begripliga verktyg för att skapa ett bättre liv.

Under två år har nätverkslaget byggt upp verksamheten från grunden och skapat vad dom själva kallar Lidköpingsmodellen. Från och med nyår tar dom alltså steget fullt ut och erbjuder alla invånare att söka den hjälp som tidigare förmedlats främst genom Social- och arbetsmarknad.

Vad det handlar om är en samhällsservice och stöttning för medborgare som ofta, men inte alltid, är utsatta. Hjälpen är tänkt att innefattar dom som upplever att dom bollas mellan läkare, journaler och handläggare utan uppenbart sammanhang. Detta blir ofta till en ond cirkel som kan och måste brytas av dessa samordnade insatser. Människor som måste ha myndighetskontakt under en svår period i livet men som inte kan eller helt enkelt inte orkar hålla ordning på turerna i den byråkratiska djungeln får då hjälp. Detta är inte bara viktigt för den enskilde utan även för samhällets förmåga att hushålla med resurser genom att förebygga framtida kostnader knutna till människor med olika sorters problematik.

Nätverkslaget-1-Det är inte ovanligt att vi har möten med människor som har tio till femton olika myndighetskontakter. Vårt jobb är ju att hålla i helheten. Det handlar mycket om att styra upp möten med klienten och berörda myndigheter så att vi kan skapa en helhetsbild för alla inblandade, förklarar Anna Wallgren, Nätverksledare på Social- & Arbetsmarknad i Lidköpings kommun.

Det som kallas för Lidköpingsmodellen är i detta sammanhang en kombination av resurser genom prioritering och en metod. Resurserna består idag av två heltidsanställda nätverksledare, en mycket trivsamt inredd lokal i sockerbruket och en ledning som förstår vikten av verksamheten och dess potential samtidigt som man vill och vågar satsa på den samma. På andra håll i landet kan denna typ av verksamhet exempelvis bestå i 10% av en socionomtjänst och får därigenom inte alls samma genomslag som i Lidköping.

Nätverkslaget-4-Vi är så glada för lokalerna här i Sockerbruket. Det är viktigt att de modiga människor som kommer hit känner sig lugna och trygga och en sådan atmosfär vill vi verkligen försöka skapa,  förklarar Anna Wallgren, Nätverksledare sedan i maj. t.vä Kollegan Maarit Liljeroth.

Metoden bygger på tre sorters möten. Först ett så kallat förmöte med verksamhetspresentation och där det utvärderas vilken sorts hjälpinsats som är aktuell. Utifrån förmötet bestäms antingen ett nätverksmöte eller ett SIP-möte. De två senare mötesformerna kan följas upp av ytterligare möten vid behov.

Nätverksmötet är lösare i kanterna och det resoneras och diskuteras kring problematiken med olika inblandade. Här kan man exempelvis dela in i grupper eller ta ett kort personligt samtal om det tycks främja processen. Allt görs utan journaler, bara minnesanteckningar förs. En nätverksledare håller i mötet och en antecknar. Direkt följer ett samtal mellan de två nätverksledarna och utifrån anteckningar och minne kan de snabbt reflektera och utvärdera ett möte för att förbättra kvaliteten för så väl klienten så verksamheten i vidare mening.

Ett SIP-möte (samordnad individuell plan) med stöd av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är mer uppstyrt och man har i kraft av lagarna också möjlighet att lyfta sekretessen för att kunna tala öppet om olika lösningar. Här kallar verksamheten berörda myndighetspersoner, socialsekreterare och läkare till mötet där dom måste närvara. På detta sätt kan man skapa en tydlig samsyn för alla inblandade och dessutom se människan bakom journaler och statistik. Inte heller under dessa möten förs journaler, bara minnesanteckningar. Det är vanligt med telefon och skype på dessa möten då det ofta är många inblandade och inte alla kan komma ifrån samtidigt.

Nätverkslaget-2-Vi är helt opartiska och inte styrda av någon. Det är mycket viktigt att klienten är införstådd i att vi inte tillhör någon sida. Det ger oss också unik möjlighet att styra verksamheten fritt genom att ställa alla de frågor som vi och kanske klienten undrar över. Rätt eller fel finns inte-vi är nätverkslaget. Vi utvecklas hela tiden och med varje ny kontakt, befäster Maarit Liljeroth, Nätverksledare i Nätverkslaget. 

Under 2017 hade Nätverkslaget hundra möten i ungefär trettio ärenden och hittills i år har verksamheten bokat in femtio möten bara under första kvartalet. Dessutom har nu informationen om tillgänglighet för allmänheten nu gått ut på kommunens hemsida och i form av broschyr, så det kan nog bli fullt upp på andra våning i sockerbruket under 2018. Nätverkslaget uppmanar kommuninvånare som känner igen sig i problematiken att höra av sig och inbjuder politiker och tjänstemän till att besöka verksamheten.

Nätverkslaget-3-Vi hoppas naturligtvis att vi får fortsätta utveckla verksamheten och till och med utöka den. Vi ser ju dagligen att behovet finns och att många mår bra av hjälpen härifrån. Det gäller myndigheter och sjukvård lika mycket som klienten i fråga, avslutar Maarit Liljeroth och Anna Wallgren, båda nätverksledare och brobyggare på Lidköpings kommun. 

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet