Gå direkt till Nyheten (Återkoppling i halvtid av ny källsortering)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. 13 juli 2020

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Mer eller mindre relaterat

Återkoppling i halvtid av ny källsortering

Publicerad torsdag, 11 januari 2018, 17:51 av Redaktionen

Återvinn-igen-1Tre av de sex månader som testperioden varar har nu förflutit och L-N återkopplar med sin testfamilj bland testhushållen och renhållningen.

Det är alltså tre månader sedan L-N träffade Familjen Gibson/Berg, Renhållningschef Jan Westin och Rickard Unger som jobbar på renhållningen och kör sopbil. Den gången var vi i familjens trädgård och talade om kärlen, satsningen och praktiska detaljer i övergången till det nya systemet för hushållen. Denna gång bestämde vi att ses vid Kartåsens återvinningscentral för en avstämning i halvtid av testperioden.

I de två testområdena, Lilleskog och Sunnersberg,  är 60% respektive 75% av hushållen delaktiga i projektet och de börjar komma in i rutinerna med påsar för matavfall, olika fack i kärlen och hur man planerar kring sorteringen. Till en början var det en hel del frågor och både sophämtare och renhållningen centralt fick svara på frågor.

Återvinn-igen-3-Det har varit mycket konstruktiva samtal med testhushållen och vi har löst de problem som uppstått längs vägen. Det har främst handlat om kärlens storlek för barnfamiljer, förklarar Jan Westin, Chef för renhållningen på Lidköpings kommun. 

Det har varit en inkörningsperiod för alla inblandade och Rickard Unger som kör sopbil i de aktuella områdena tycker att det numera rullar på bra och att dom får positiv feedback. Många av testhushållen tycker det är bra att kunna sortera hemma och därigenom slippa åka till sopstationer och pappersinsamlingar.

varmeverkvermeverk161031Bara 8% av förbränningen på Lidköpings värmeverk kommer från hushållsavfall i kommunen.

Av de 13,3 kg brännbara sopor som kördes till värmeverket för förbränning från ett snitthushåll i testområdet återstår idag 9,1 kg som levereras till Kartåsen för återvinning varje vecka. Även om en del av reduktionen säkerligen på grund av säsongen består av en minskad andel trädgårdsavfall, hoppas renhållningen att det också kommer visa sig att hushållen tänker mer på sin konsumtion, sitt matavfall och sin hantering av sopor i en större kontext.

9,1 kg sopor i snitt per hushåll och vecka fördelas enligt följande;

Matavfall 3,67 kg (28%)

Restavfall; 1,94 kg (15%)

Plast; 0,79 kg (6%)

Tidningar; 2,7 kg (20%)

Återvinn-igen-2-Det är inte optimalt med de dubbla turerna, eller hanteringen i vår ände av processen men det är ju heller inte meningen under testperioden. Nu är familjerna i fokus. Det blir bättre efter testperioden, ett förhoppningsvis positivt politiskt beslut och därigenom en full satsning, berättar Rickard Unger, som jobbar på renhållningen och kör sopbil till vardags.

Återvinn-igen-1Det behövdes inte lång tid innan dessa tre till synes olika män gav vika för den gemensamma skärningspunkten och började svara och fråga varann om satsningen på alla nivåer. Från vision till matavfallspåsarnas förmåga att hålla fukt och allt där emellan. Fr.hö Jan Westin, Chef på renhållningen, Rickard Unger, rehållningsarbetare och Peter Gibson, Representant för testhushållet Gibson/Berg i Lilleskogsområdet.

Återvinn-igen-4-Det funkar bra nu när vi fått in rutinen. Vi har inte riktigt plats i köket till mellanförvaringen, man går ju inte ut till soptunnan varje gång ett juicepaket är slut. Men blir detta permanent så får vi väl helt enkelt hitta lösningar på det, säger Peter Gibson, representant för testfamiljen Gibson/Berg i Lilleskogsområdet.

Om denna satsning blir permanent och därmed utökad till att omfatta samtliga av kommunens hushåll är upp till politiken. Där är dom för tillfället mycket nöjda med projektet och ser inga hinder för att systemet kommer tas i bruk efter testperiodens utvärdering.

-Vi hoppas och tror naturligtvis på det. Att backa nu skulle ju bli väldigt konstigt och det tror jag inte att någon skulle tjäna på. Många är väldigt stolta över värmeverket och trodde nog att det var lösningen på alla problem för all framtid men dom har fått tänkt om. De flesta inser idag att källsorteringen är en bättre lösning, avslutar en beslutsam Jan Westin, Chef på Renhållningen i Lidköpings kommun.