Gå direkt till Nyheten (Minskande kris för Social & Arbetsmarknad)

 
  1. Lidköpingsnytt.nu
  2. Torsdag 17 januari 2019
  1. Dagens namn:
  2. Anton och Tony
  3. I morgon:
  4. HildaH och ildur

Sök i Lidköpingsnytt arkiv

Minskande kris för Social & Arbetsmarknad

Publicerad onsdag, 10 januari 2018, 12:33 av Björn Smitterberg

Det går åt rätt håll med ekonomin för förvaltningen Social & Arbetsmarknad vid Lidköpings kommun.
Det konstaterades vid kommunstyrelsens möte i dag – och det var påfallande enighet över parti- och blockgränser om åtgärder. Nya redovisningar kom i dag som visar att underskottet i årets verksamhet förbättrats en del. Det underskott som i höstas pekade på 40 miljoner är nu ett underskott på mellan 21 och 22 miljoner kronor.

Politikerna är inte helt nöjda, de menar att det varit en slapphänt hantering av ekonomin.

– Underskottet kan bara till viss del skyllas på integrationen, påpekade flera politiker. Det handlar om många andra åtgärder som tagits utan att konsekvenserna analyserats gentemot budget.

Fortfarande återstår alltså drygt 21 miljoner att hantera. Hur detta ska ske är inte klart, men mycket tyder på att kommunfullmäktige kommer att få fatta ett beslut som på ett eller annat sätt täcker in beloppet.

– Det får inte innebära att S&A inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot behövande människor, sa centerns Kent Folkesson och fick medhåll av bl a vänsterns Claes-Göran Borg. Men man måste se till att följa de budgetramar som är givna.

Det pågår en rad åtgärder för att hantera underskottet. Kommundirektör Jan Fransson påpekade att det råder stor kollegialitet mellan förvaltningarna inom kommunen.

– Det handlar om att matcha personer som blivit uppsagda så de kanske kan få nya jobb i kommunen, det handlar också om att försöka ta hand om förhyrda lokaler som inte behövs för flyktingproblematiken längre, men som kan användas av andra förvaltningar.

Högste ansvarige tjänsteman för personalfrågor är Nils Svensson, som tillhör kommunstyrelsens verksamheter (tidigare kommunledningskontoret). Han hanterar ett omfattande program för att så få uppsägningar som möjligt ska träda i kraft. I en andra omgången av uppsägningar är det nu 16 kvar som man försöker matcha. Från början var det 25 personer. Nio har alltså fått nytt jobb och det innebär en  direkt besparing på personalkontot för S&A. Inte minst är det Barn & Skola och Vård & Omsorg som tagit över personal.

Ett stort antal lokaler och bostäder har hyrts av S&A i samband med att flyktingfloden vällde fram. Det var kris och man fick agera snabbt – med de erfarenheter man fått nu skulle förvaltningen ha agerat annorlunda.

En stor uthyrare till S&A är AB Bostäder, andra är Fastighetsbolaget Broholm som hyr ut på Mellbygatan för runt 1,5 miljoner per år, Fastighetsbolaget Tändstickan som i kvarteret Sirius hyr ut HVB-hem till kommunen för knappt 1,7 miljoner per år – en verksamhet som kommunen vill behålla tills vidare.

Porslinsstaden hyr ut kontorslokaler för över över 3,8 miljoner kronor per år i ett kontrakt som gäller ett par år till. Men det handlar till stor del om S&A:s vanliga lokaler i Rörstrand och är inte direkt kopplade till integration.

Det är, ska tydligt sägas, inte enkelt för en lekman att skilja kostnaderna åt – allt är som tidigare nämnt inte integrationskostnadernas fel, eller att man räknat fel på inkomster. Det finns även andra verksamheter som gått utanför kostnadsramarna.

– Nu har vi fått ett mycket bättre material att stå på, säger kommunalrådet Jonas Sundström (S). Men det kommer nog att uppstå fler frågor efter hand.

Inga kommentarer

Kommentarsfunktion är inaktiverad för denna nyhet